Sök

Hemlösa efter jordbävningen i Haiti Hemlösa efter jordbävningen i Haiti 

Påven sänder bidrag till Haiti, Bangladesh och Vietnam

Påven Franciskus har skickat ett bidrag till befolkningarna i Haiti, Bangladesh och Vietnam, prövade av naturkatastrofer och pandemin.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Efter den kraftiga jordbävningen som drabbade Haiti och orsakade - enligt lokala myndigheters uppgifter - minst 2200 dödsoffer och mer än 12 tusen skadade, samt betydande materiella skador, har påven Franciskus, genom kurians avdelning för Integrerad Mänsklig Utveckling skickat ett första bidrag på 200 tusen euro för att lindra befolkningen i denna nödsituation, som har förvärrats av den redan svåra situationen på grund av COVID-19 pandemin.

Denna summa, som kommer att delas ut i samarbete med den apostoliska nuntiaturen, bland de stift som drabbats mest av olyckan, kommer att användas för att hjälpa jordbävningsoffren och är avsedd att vara ett omedelbart tecken på påvens närhet. Många av den katolska kyrkans olika biskopskonferenser och välgörenhetsorganisationer har aktiverat sig för att hjälpa Haiti.

Påven har även beslutat att skicka 69 000 dollar till befolkningen i Bangladesh, som nyligen drabbades av cyklonen Yaas; och 100 000 euro till Vietnams folk, som befinner sig i en allvarlig nöd på grund av de socioekonomiska konsekvenserna kopplade till COVID-19-pandemin.

24 augusti 2021, 15:43