Sök

Påven under en mässa i Peterskyrkan Påven under en mässa i Peterskyrkan  

Påven Franciskus: Liturgin måste återgå till att vara central i troslivet

Påven Franciskus har skickat en hälsningar till deltagarna i en italiensk liturgisk konferens och säger i den att förra årets Covid-lockdown måste hjälpa kyrkan att återupptäcka vikten av den eukaristiska gemenskapen på söndagen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Som en del av den 71:a nationella liturgiska veckan samlas italienska präster och lekmän i staden Cremona för en konferens som har anordnat av Centro Azione Liturgica.

Påven Franciskus inledde det fyra dagar långa evenemanget med ett meddelande undertecknat statssekreterare kardinal Pietro Parolin.

I sitt meddelande tackade påven Gud för att konferensen kunde hållas i verkligheten i år, "efter förra årets prövningar" orsakade av pandemin.

"Det smärtsamma beslutet att skjuta upp evenemanget," sa påven, "har emellertid bekräftat i nytt ljus det valda temat om olika aspekter av liturgiskt firande, som begränsades av spridningen av Covid- 19 och de nödvändiga restriktionerna.”

Liturgi och kristen identitet

Konferensens tema som påven syftade på är "Där två eller tre är samlade i mitt namn": gemenskap, liturgier och territorier.

Påven noterar att kristna alltid har samlats varje vecka i Jesu namn, en handling nära knuten till kyrkans identitet, och han beklagade att söndagsmässan var "hårt begränsad under pandemins mest akuta fas".

”Men kärlek till Herren och pastoral kreativitet sökte präster och lekmän nya sätt att ge näring till tron ​​och kärleken till Herren och våra medbröder och systrar, i väntan på att kunna återvända till det eukaristiska firandet i säkerhet och lugn.”

Lockdown förvärrade en befintlig trend

Påven Franciskus sa att förra årets ”liturgiska fasta” var smärtsamt.

Den uteblivna mässan har fått kyrkan att reflektera över liturgins betydelse i de kristnas liv, eftersom "vi även måste be med kroppen."

De stängda kyrkorna markerade också en redan pågående trend i Italien som har sett ett minskande antal mässbesökare bland vissa åldersgrupper.

"Vi observerar att människors uppfattning om söndagsmässan har förändrats, med konsekvenser på sätten att leva och vara en del av samhället, människor och familj", sa han. "Söndagsgemenskapen i kyrkan är därför i obalans när det gäller generationer".

Mässan i trons centrum

Påven uttryckte sedan sin förhoppning om att den liturgiska konferensen kan leda till nya idéer och pastorala riktlinjer att erbjuda församlingar i hela Italien.

”Må söndagen, den eukaristiska gemenskapen och riten kommer ut ur marginaliseringen som de tycks sträva obönhörligen mot, samtidigt som man återupptäcker liturgins centralitet för de troendes tro och andlighet.”

Påven Franciskus avslutade sitt budskap och försäkrade om sina böner för kyrkan i Italien i försöket att hålla Kristus i centrum för dess liturgiska liv.

24 augusti 2021, 13:23