Sök

Påven tog emot International Catholic Legislators Network i Clemens-salen i apostoliska palatset i Vatikanen fredagen 27 augusti 2021 Påven tog emot International Catholic Legislators Network i Clemens-salen i apostoliska palatset i Vatikanen fredagen 27 augusti 2021 

Påven ber politiker att utforma en teknologi för det gemensamma goda

Påven Franciskus tog emot International Catholic Legislators Network i Vatikanen fredagen 27 augusti. Han bad dem att reglera användningen av teknologin för att bevara människans värdighet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Ett nätverk av 200 parlamentariker som tillhör International Catholic Legislators Network togs emot av påven Franciskus i Clemenssalen i det apostoliska palatset fredagen 27 augusti. I sitt tal inbjöd påven lagstiftarna att särskilt reglera användningen av ny teknologi för att bevara människans värdighet och sträva efter det gemensamma goda.

"Jag är glad att träffa er igen, parlamentariker från olika länder, vid detta kritiska ögonblick i historien", inledde påven och välkomnade att kardinal Schönborn och Ignatius Ephrem II, patriark för den syrisk-ortodoxa kyrkan, var närvarande vid denna årliga möte.

“god politik är avgörande för universellt broderskap och social fred”

Sedan skapandet av det internationella nätverket för katolska lagstiftare 2010 har ni följt, stöttat och främjat Heliga stolens arbete som evangeliets vittnen i era länders tjänst och för det internationella samfundet som helhet. Jag är er tacksam för er kärlek till kyrkan och ert samarbete i hennes uppdrag, berömde påven och utvecklade sedan kontexten för dagens multifaktoriella kris.

Utnämnda för att tjäna det gemensamma goda

"Vi har verkligen gjort betydande framsteg när det gäller att skapa och distribuera effektiva vacciner, men det finns fortfarande mycket att göra," sa han. ”Er roll som parlamentariker är viktigare än någonsin. Utnämnda för att tjäna det gemensamma goda, är ni nu kallade att genom ert politiska arbete samarbeta i den globala förnyelsen av era länder och av samhället som helhet. Inte bara för att besegra viruset och inte heller för att återgå till status quo före pandemin, utan för att ta itu med de grundorsaker som krisen har avslöjat och förstärkt: fattigdom, sociala ojämlikheter, utbredd arbetslöshet och brist på tillgång till utbildning”, sa påven och noterade att "i en tid av politisk störning och polarisering" är parlamentariker och politiker i allmänhet inte "alltid högt aktade". Detta är inte nytt enligt påven men frågade sig: ”Vilken kallelse skulle vara högre än den att tjäna det gemensamma goda och att sätta allas välbefinnande före personlig vinning?”

”Detta måste alltid vara ert mål, för att god politik är avgörande för universellt broderskap och social fred” (jfr encyklikan Fratelli tutti, 176).

Innovationer kan hota människovärdet

I vår tid, i synnerhet, är en av de största utmaningarna som väntar i horisonten administrationen av teknologin för det gemensamma goda, fortsatte påven. Den moderna vetenskapens och teknikens underverk har förbättrat vår livskvalitet. Dock överlåtna till sina egna enheter och till marknadskrafterna kan dessa innovationer utan rätt vägledning från lagstiftare och andra offentliga myndigheter, som styrs av känslan av socialt ansvar, hota människans värdighet, varnade påven. Enligt honom "handlar det därför inte om att bromsa tekniska framsteg", utan om att främja en politik och regleringsinstrument som gör det möjligt för parlamentariker att skydda människovärdet när det hotas.

"Jag tänker till exempel på barnpornografins gissel, utnyttjandet av personuppgifter, attacker mot betydande infrastrukturer som sjukhus", sa påven. "Försiktig lagstiftning kan och bör vägleda utvecklingen och tillämpningen av teknologin för det gemensamma goda", betonade han och uppmuntrade starkt till "en moralisk seriös och fördjupad reflektion över de inneboende riskerna och möjligheterna med vetenskapliga och tekniska framsteg", så att lagar och internationella standarder som styr dem kan fokusera på att främja en integrerad mänsklig utveckling och fred, snarare än "framsteg som självändamål".

 

 

28 augusti 2021, 12:18