Sök

Sporten kan hjälpa “att övervinna till synes oöverstigliga svårigheter”. Påven ber för de Paralympiska spelens idrottare. Sporten kan hjälpa “att övervinna till synes oöverstigliga svårigheter”. Påven ber för de Paralympiska spelens idrottare. 

Påven ber för paraolympierna och jordbävningsdrabbade

Under den allmänna audiensen 25 augusti bad påven Franciskus för idrottarna som deltar i Paralympiska spelen i Tokyo. Han vände även sina tankar till jordbävningsoffren 24 augusti 2016 i mellersta Italien.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten


Vid sina hälsningar under den allmänna onsdagsaudiensen 25 augusti vände påven Franciskus sina tankar till de Paralympiska spelen som inleddes i Tokyo tisdagen 24 augusti.

Böner för paraolympier

Påven bad för de Paralympiska spelens idrottare och uttryckte sin tacksamhet till dem för deras vittnesbörd "om hopp och mod”. De visar hur sporten kan hjälpa till “att övervinna till synes oöverstigliga svårigheter”, underströk påven.

“sporten kan hjälpa till “att övervinna till synes oöverstigliga svårigheter”

Tankar till jordbävningsoffer

Påven vände även sina tankar till offren för jordbävningen mellersta Italien för fem år sedan, 24 augusti 2016, samt till församlingarna som har drabbats av jordbävningens konsekvenser, bland andra dem i städerna Accumoli och Amatrice. Skalvet med magnitud 6,2 på Richterskalan ledde till över 250 personers död och tusentals skadade och orsakade stora skador på hus och byggnader. Påven underströk vikten av att tragedin leder till en pånyttfödelse med institutionernas konkreta hjälp och att man inte låter misstron ta över. ”Ta mod till er!", sa påven uppmuntrande och inbjöd folket att ”med hopp gå framåt”.

 

25 augusti 2021, 12:10