Sök

Påven ber för Afghanistan: Hitta lösningar vid dialogens bord!

Efter Angelusbönen uttryckte påven Franciskus sin oro för situationen i Afghanistan och bad om ett slut på kriget. Och från Kabul kommer ett "tack" från det katolska samfundet via fader Scalese som säger: "Vi måste fortsätta att be för att lösa denna situation på ett fredligt sätt"

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

”Be med mig till fredsguden så att det beväpnade kriget upphör och att man kan hitta lösningarna vid dialogens bord. Endast på detta sätt kommer landets härjade befolkning - män, kvinnor, äldre och barn - att kunna återvända till sina hem, leva i fred och säkerhet i full ömsesidig respekt.”

Så sa påven Franciskus efter sin Angelus på Petersplatsen, och förenade sig så med världens oro för situationen i Afghanistan där talibanerna nu även har tagit besittning av huvudstaden Kabul.

Father Scalese tackar från Kabul

Krisen i det asiatiska landet oroar den kristna på platsen,bland annat  pater Giovanni Scalese som på lördagen gjorde sin appell till alla kristna via Vatikanradions mikrofoner, att be för att krigets smärta ska sluta härja den redan utmattade befolkningen.

Denna söndag, omedelbart efter påvens överklagande, uttryckte den barnabitiska prästen - ansvarig för Missio sui iuris i Afghanistan, som upprättades 2002 av Johannes Paul II - återigen sitt tack till påven via Vatikanradion.

"Vi behöver verkligen böner. Effekterna av bönen verkar redan synas.  Talibanerna tog Kabul i besittning men utan att använda våld. En övergångsregering bildades. Vi måste fortsätta be för att saker ska lösas fredligt.”

16 augusti 2021, 07:38