Sök

Påvens bön för Libanon: ”Vandra enade genom krisens natt mot gryningens hoppfulla ljus”

Vid slutet av Världsböndagen för Libanon, då Libanons kristna ledare förenade sig med påven Franciskus i Vatikanen, bad påven om fred i den konfliktfyllda nationen och uppmuntrade folket i Libanon att återvända till sina rötter – det är därifrån landet kan blomma.

Charlotta Smeds -. Vatikanstaten

I sitt tal till dem som hade samlats vid avslutningen av den ekumeniska bönedagen för Libanon noterade påven Franciskus att landets kristna herdar hade samlats för att låta Guds ljus leda dem.

I Herrens ljus "har vi tydligt sett våra egna brister och de misstag vi har gjort”, och för det ”ber vi om förlåtelse”, och ”med bedrövade hjärtan ber vi: ”Herre, förbarma dig”.

Cirka tio ledare för de olika kristna kyrkorna och samfunden i Libanon, hade samlats, tillsammans med sina delegationer, i Vatikanen för en dag med bön och reflektion över den oroliga situationen i Libanon, och dess framtid.

Påven hänvisade till kvinnan från Tyrus och Sidon, som i sitt lidande insisterande bad Jesus: ”Herre, hjälp mig”.

Enade i samma vädjan

”I dag har hennes vädjan blivit ett helt folks vädjan, det desillusionerade och trötta libanesiska folket behöver säkerhet, hopp och fred”, sa påven. ”Låt oss varken avstå eller tröttna på att ena oss med det libanesiska folket i denna vädjan, och bönfalla himlen om den fred som män och kvinnor har så svårt att bygga på jorden”.

Påven sanatt Libanons kallelse är att vara ”ett land präglat av tolerans och pluralism, en oas av broderskap där olika religioner och bekännelser möts, där olika samhällen lever tillsammans och sätter det allmänna bästa framför sina individuella intressen”. Han fortsatte sedan med att betona hur viktigt det är att "de med makt väljer att arbeta för sann fred och inte för sina egna intressen".

Till de svaga och de mäktiga

Påven Franciskus beskrev Libanons folk och som ”utmärker sig för uppfinningsrikedom och flitighet”. Han bad att de skulle inspireras av dem som "gick före", de "som i mångfald inte såg hinder utan möjligheter, och därmed kunde bygga gemensamma fundament". Sänk era rötter i deras drömmar om fred, sa påven.

När han riktade sig till de politiska ledarna uppmanade han till att: "ansvarsfullt hitta brådskande och hållbara lösningar på den aktuella ekonomiska, sociala och politiska krisen, med tanke på att det inte kan finnas någon fred utan rättvisa."

Vi, kristna

Vidare konstaterade påven att som kristna är vår önskan "att förnya vårt åtagande att bygga en framtid tillsammans".

"Mänskliga relationer kan inte baseras på strävan efter uppfyllandet av egenintressen, privilegier och fördelar”, sa han. ”Vi kristna är kallade att så frön och bygga broderskap, att ta ansvar och se på framtiden med hopp. Vi tror att Gud bara har visat oss ett sätt: fredens väg.”

Påven franciskus tog hjälp av poeten Gibran när han sa:

”Låt oss inse att det inte finns något annat sätt att komma till gryningen på än genom natten. Och på krisens kväll måste vi alla vara förenas”.

Tillsammans, avslutade påven, genom ärlig dialog och rena avsikter, "kan vi föra ljus dit mörkret råder". Låt oss anförtro alla ansträngningar och åtaganden till Kristus, Fredsfursten.

”Må nattens konflikter avta och en ny hoppfull gryning födas. Må fientligheter upphöra, meningsskiljaktigheterna försvinner och Libanon ännu en gång utstråla fredens ljus.”

02 juli 2021, 14:44