Sök

Påven Franciskus tog emot Iraks premiärminister Mustafa Al-Kadhimi med familj och följe i Vatikanen fredagen 2 juli 2021 Påven Franciskus tog emot Iraks premiärminister Mustafa Al-Kadhimi med familj och följe i Vatikanen fredagen 2 juli 2021 

Påven tar emot Iraks premiärminister i Vatikanen

Fredagen 2 juli tog påven Franciksus emot Iraks premiärminister Mustafa Al-Kadhimi i Vatikanen. De båda talade om påvens besök i landet tidigare i år samt om vikten av dialog och förtroende.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus tog emot Iraks premiärminster Mustafa Al-Kadhimi med familj och följe i Vatikanen 2 juli.

Heliga stolens pressrum berättar att mötet var hjärtligt och att de talade om påvens historiska apostoliska besök i Irak 5-8 juli och betonade den enhet som det irakiska folket upplevde under besöket samt vikten av att främja en kultur av nationell dialog för att främja stabilitet.

“vikten av att skydda de kristnas historiska närvaro i landet”

Pressrummet meddelar även att processen för återuppbyggnad av landet diskuterades samt vikten av att skydda de kristnas historiska närvaro i landet med adekvata rättsliga åtgärder och det betydande bidrag de kristna kan ge det gemensamma goda. Behovet av att garantera dem samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare berördes också.

Slutligen fokuserade mötet enligt uppgift på situationen i Mellanösternregionen och man noterade de ansträngningar som landet gjort med stöd av det internationella samfundet för att återupprätta ett klimat av förtroende och fredlig samexistens.

Mustafa Al-Kadhimi träffade därefter statssekreterare kardinal Pietro Parolin och sekreterare för förbindelser med stater msgr Paul Richard Gallagher.

03 juli 2021, 12:39