Sök

Påven och Libanons kristna ledare i bön för landet

Libanons kristna ledare samlades på torsdagen i bön med påven i Peterskyrkan. Efter morgonens bön följer samtal om ladets framtid.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Cirka tio kristna ledare för de olika kyrkorna och samfunden i Libanon har anlänt till Vatikanen för en dag i bön och reflektion med påven Franciskus om den nuvarande situationen i nationen i Mellanöstern och dess framtid. Man ber om fred och stabilitet i landet. Initiativet är inte präglat av sökandet efter en politisk lösning utan viljan att be och tyda tidens tecken och svara på folkets rop på hjälp och lindra deras lidande

01 juli 2021, 10:33