Sök

Kardinal Monsengwo avled 11 juli vid 81 års ålder. Påven Franciskus minns honom som en djupt hängiven herde för den universella kyrkan. Kardinal Monsengwo avled 11 juli vid 81 års ålder. Påven Franciskus minns honom som en djupt hängiven herde för den universella kyrkan. 

Påven minns kardinal Monsengwo: En vetenskapens och fredens man

Med anledning av ärkebiskopen emerito av Kinshasa kardinal Monsengwos bortgång 11 juli sände påven Franciskus sina kondoleanser till Demokratiska republiken Kongos troende och kardinalens familj.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

En vetenskapens, rättvisans, fredens och enhetens man. En herde djupt hängiven sin tjänst för kyrkan – Påven Franciskus minns kardinal Laurent Monsengwo Pasinya med dessa ord i sina kondoleanser.

Ärkebiskopen emerito av Kinshasa kardinal Monsengwos gick bort 11 juli i Versailles vid 81 års ålder. Kardinalen hade varit akut inlagd på sjukhus i Paris efter att hans hälsa sedan början av juli månad hade försämrats.

Bidrag till den universella kyrkan

Kardinalens bortgång meddelades via Twitter av hans efterträdare, ärkebiskopen av Kinshasa kardinal Fridolin Ambongo Besung, till vilken påvens kondoleanser riktades tillsammans med familjen Monsengwo samt hjälpbiskoparna och de troende i Inongo, Kisangani och Kinshasa stift.

2013 valde påven in Monsengwo i C8, den första sammansättningen av kardinalsrådet, som skapades för att studera en reform av Roms kuria. I telegrammet minns påven detta engagemang: ”Som trogen och nära medarbetare under de senaste åren, har han aldrig upphört att ge sitt bidrag till den universella kyrkans liv”.

Engagemang för försoning 

Men det är framför allt Monsengwos engagemang för “hans” Demokratiska republiken Kongo som påven vill minnas och hylla:  

"Kardinal Monsengwo har ägnat sitt liv som präst och biskop åt trons inkulturation och de fattiga. På detta sätt förkroppsligade han kyrkans profetiska mission”, skriver påven.

”Som en rättvisans, fredens och enhetens man var han djupt involverad i den integrerade mänskliga utvecklingen i Demokratiska republiken Kongo”, betonar påven och påminner om att kardinalen ”var en stor och respekterad personlighet i sitt lands kyrkliga, sociala och politiska liv och var alltid engagerad i sitt folks dialog och försoning. Hans bidrag har varit betydelsefullt för landets utveckling.”

Exeget, man av vetenskap och andlighet  

Påven avslutar med att be ”all barmhärtighets Fader att ta emot denna exeget, man av vetenskap, denna stora andliga man och djupt hängivne herde i sin tjänst för kyrkan, var han än har kallats, i frid och ljus”.

 

 

 

15 juli 2021, 09:02