Sök

Firande på Jubas gator på Sydsudans självständighetsdag 9 juli 2011 Firande på Jubas gator på Sydsudans självständighetsdag 9 juli 2011 

Påven till Sydsudans ledare: Mycket återstår att göra

9 juli firade Sydsudan 10 år. Påven Franciskus sände tillsammans med Justin Welby och Jim Wallace ett gemensamt budskap till landets ledare med välgångsönskningar och med uppmaningen att offra sig för folket för att förhoppningarna som uttrycktes på självständighetsdagen ska förverkligas.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus sände, tillsammans med ärkebiskopen av Canterbury Justin Welby och moderator för Skottlands kyrka Jim Wallace, ett budskap till Sydsudans ledare med välgångsönskningar i samband med 10-årsdagen sedan landet blev självständigt 9 juli 2011. 

I det ekumeniska budskapet gratulerar man på denna 10-årsdag, med medvetenheten om jubileet för tankarna till sydsudanernas tidigare kamp.

Sydsudan är välsignat med ett mycket stort potential, skriver de och uppmuntrar landets ledare att anstränga sig allt mer för att folket ska ”njuta av självständighetens frukter”.

Mycket återstår att göra

De skriver att man ser små framsteg vad gäller förtroendet mellan ledarna och i andan att tjäna landet, men understryker att folket tyvärr fortsätter att leva i rädsla och osäkerhet och inte tror att ‘rättvisa, frihet och välgång’, som Sydsudans nationalsång talar om, kommer att förverkligas.

”Det finns fortfarande mycket att göra i Sydsudan för att forma en nation som återspeglar Guds rike, där allas värdighet respekteras och alla försonas”, skriver påven, Welby och Wallace och understryker att ledarna måste offra sig för folket för att detta ska uppnås.  


Hopp om att påven ska kunna besöka landet en dag

De påminner i brevet om de viktiga löften som gavs vid det historiska mötet mellan Sydsudans ledare i Vatikanen 2019.

”Vi ber för att dessa löften ska forma era handlingar så att det blir möjligt för oss att komma på besök och personligen fira tillsammans med er och ert folk och hedra ert bidrag till en nation som förverkligar förhoppningarna som uttrycktes 9 juli 2011”.

Budskapet avslutas med Guds välsignelse om broderskap och fred över ledarna och hela Sydsudan.

 

10 juli 2021, 11:16