Sök

Lyckönskningar för att påven snabbt ska tillfriskna kommer från alla världens hörn Lyckönskningar för att påven snabbt ska tillfriskna kommer från alla världens hörn 

Lyckönskningar till påven från hela världen

Sedan påven Franciskus lades in på sjukhuset Gemelli 4 december för tjocktarmsoperation har lyckönskningar om att han snabbt tillfrisknar kommit från hela världen.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Sedan Heliga stolens pressrum meddelade att påven hade lagts in på sjukhus för en operation strömmar lyckönskningar in om att han snabbt ska tillfriskna. Förutom de troendes och biskopskonferensernas böner och lyckönskningar till påven, för att han snabbt ska återhämta sig efter operationen han genomgick söndagen 4 juli, kommer lyckönskningar in från hela världen.

Patriark Bartolomeus närhet och bön

"Broderliga lyckönskningar för en snabb konvalescens”, skriver den ekumeniska patriarken av Konstantinopel Bartolomeus I till påven. Han försäkrar påven om sina böner, hoppas att operationen går bra och att de snart ses igen för att “tillsammans utföra det oumbärliga uppdraget för enhet, till vilket Kristus kallar oss”. Vad gäller detta citerar han aposteln Paulus ord: ”Guds svaghet starkare än människorna” (1 Kor 1:25).

Imamen av Al Azhar: Lyckönskningar till min käre broder  

Den sunnitiske imamen av Al-Azhar Ahmad al-Tayyeb bekräftar sin vänskap till påven i ett tweet  där han önskar sin ”käre broder” ett snabbt tillfrisknande så att kan återgå till sin mission för mänskligheten.

"Må Herren med ömhet i sin kärlek bevara honom” är bönen som det anglikanska centrumet i Rom publicerar på sociala medier.  

Även Roms judiska församling sänder påven en särskild tanke: “Mina lyckönskningar om snabbt tillfrisknande till påven som måste genomgå en svår operation”, skriver Roms rabbin Riccardo Di Segni på Twitter.

Sankt Egidiokommuniteten lovar att vid sin kvällsbön för sjuka särskilt be för påven, som han så ofta ber om, att han snart får hälsan tillbaka för att till fullo utöva sin tjänst som far och herde.

07 juli 2021, 11:26