Sök

Hemlösa ber för påven framför sjukhuset

På fredagen samlades ett tiotal hemlösa personer framför sjukhuset Gemelli för att be för påven Franciskus. De ville på detta sätt tacka påven för att ha låtit anordna ett härbärge för dem och andra fattiga i Palazzo Migliori intill Vatikanen.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Påven Franciskus, vi står vid din sida” står det på ett av plakaten som ett tiotal hemlösa visade upp från torget framför sjukhuset Gemelli, där påven Franciskus vårdas efter en tjocktramsoperation. Det är det 63-årige Jorge som håller upp det och han säger: måtte Herren välsigna påven och ge honom god hälsa i ytterligare många år. Jorge, som är diabetiker, togs omhand av Sant’Egidio-kommuniteten i Rom och vårdas nu regelbundet.

Fattiga ber för påvens hälsa
Fattiga ber för påvens hälsa

Ett tiotal medellösa personer samlades på fredagen framför sjukhuset Gemelli för att be för påven och tacka för allt han gör för dem. Vice kyrkoherde för Mariakyrkan i Trastevere, f Francesco Tedeschi ledde bönen.

Initivet togs av de fattiga själva, som är mycket tacksamma för att påven har låtit anordna härbärgen i Vatikanens byggnader - berättar chefen för mottagningscentrumet i Palazzo Migliori Carlo Santoro. “Under alla dessa år har påven stått var och en av dem nära och ber alla varje dag att vara de fattigas vänner”, förklarar han.

 

10 juli 2021, 08:26