Sök

Edgar Morin 100 år. Påven: Ett liv i tjänst för en bättre värld

Påven Franciskus enar sig med den särskilda dagen som UNESCO ägnar den franske filosofen och sociologen Edgar Morin i samband med dennes 100-årsdag. En hyllning till hans livsverk för samarbete, demokrati och mottagande.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

UNESCOs ägnade 2 juli ett rundbordssamtal åt den franska filosofen och sociologen Edgar Morin med anledning av hans 100-årsdag 8 juli. Påven Franciskus sällade sig till hyllningen genom ett budskap, undertecknat av statssekreterare Pietro Parolin, som lästes upp av Heliga stolens ständige observatör vid UNESCO msgr Francesco Follo.

Edgar Morin, pseudonym för Edgar Nahoum, föddes i Paris i en sefardisk judisk familj och har varit huvudperson och observatör av ett sekels historia med avgörande vändpunkter.

Påven tog emot Morin i Vatikanen i juni 2019 och minns detta i sitt budskap och gratulerar Morin för hans “långa liv rikt på händelser och möten” och för ett outtröttligt intellektuellt arbete.

Vittne och analytiker av sociala förändringar

Påven skriver att Morin inte bara är ett “priviligierat vittne av djupa och snabba” sociala förändringar, utan även en uppmärksam analytiker som med urskiljning av vår tids vandring har sett att det finns ”hopp” men varnat för möjliga risker för mänskligheten.

I synnerhet understryker påven Morins roll i att till exempel genom konceptet "vetenskap med samvete" återkalla moraliska och intellektuella framsteg för att i den vetenskapliga och teknologiska utvecklingen undvika katastrofer. Medvetenheten om mänsklighetens ömtåliga öde har även engagerat Morin – skriver påven – genom att främja behovet av en "civilisationspolitik" med människan och inte pengar i centrum. Påven understryker att Morin framför allt, tillsammans med många andra framstående intellektuella, har arbetat för “samarbete mellan folken”, “byggandet av en mer rättvist och mänskligt samhälle” och “förnyelse av demokratin” och betonat nödvändigheten av solidaritet och vänlighet, öppenhet och mottagande.


Morin och ”den globala utbildningspakten”

Påven avslutar sitt budskap med gratulationer och tack med ett personligt minne av sitt möte med Morin för två år sedan i Vatikanen, dels för de uppenbara och många beröringspunkter mellan filosofens tankar och påvens sociallära och dels för Morins entusiastiska och generösa deltagande i initiativet ”global utbildningspakt” som påven lanserade förra året. Morin har de senaste åren delat och fördjupat sitt engagemang för problemet vad gäller utbildningsreformer och sätten att överföra kunskap på, samt utvecklat det som en del har kallat en stor pedagogik för den nya planetariska medborgaren.

Påven tackar för Morins “ansträngningar i ett liv i tjänst för en bättre värld” och önskar att Herren fortsätter att lysa upp hans återstående livsvandring.

 

 

03 juli 2021, 10:44