Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus  

Påvens Angelus: ”Lita på Gud!”

Vid söndagens Angelusbön påminde påven Franciskus oss om att Gud verkar i det lilla och han uppmanade till att lita på Gud. Inför troskriser och misslyckade projekt, kan misstrons ogräs slå rot. Då måste man återupptäcka Herrens närvaro.

Charlotta Smeds -Vatikanstaten

Låt dig inte förlamas av misstro när du i livets många situationer ser hur svagt det goda är jämfört med ondskans uppenbara styrka eller när vi inter ser resultaten, trots vårt engagemang, och att saker aldrig verkar förändras.

Kärnan i påven Franciskus uppmaning under Angelusbönen på söndagen är att lita på Gud, som arbetar som "ett litet gott frö", och att vi kan så det goda, som bär frukt långsamt. Två grundläggande attityder även för att komma ut ur pandemin.

Det goda växer i det dolda och ödmjuka

Påven Franciskus såg ut över Petersplatsen och började sin reflektion med att återge evangeliets två liknelser denna söndag. Jesus, som talade med bilder ur det dagliga livet, jämför Guds rike, "hans närvaro, hans boning, i hjärtat av saker och i världen", med senapsfröet, det vill säga det minsta fröet som finns: som, kastat till marken växer till ett frodigt träd. Detta är det sätt på vilket Gud agerar, förklarade påven. Ibland hindrar världens dån och de många dagliga aktiviteterna oss från att se hur Herren leder historien.

”Även våra goda gärningars frö kan verka i det lilla; men, allt som är gott tillhör Gud och bär därför frukt ödmjukt långsamt. Det goda - låt oss komma ihåg det - växer alltid ödmjukt, i det dolda, ofta osynligt.”

Gud verkar alltid i historien

Vi behöver därföre en ny blick – en ny syn på oss själva och verkligheten, för att se bortom det yttre och ”upptäcka Guds närvaro i den ödmjuka kärleken som alltid verkar i vårt livs jord och i historien".

”Detta är vår tillit, det är detta som ger oss kraften att fortsätta framåt varje dag med tålamod och så det goda som kommer att bära frukt. Denna attityd är viktig även i att ta oss ur pandemin! Tilliten till att vi är i Guds händer och samtidigt lägger vårt engagemang på att bygga upp och börja om med tålamod och kontinuitet.”

Nej till misstro

Påven varnar för att "även i kyrkan kan misstrons ogräs rota sig, särskilt i troskriser och misslyckande projekt och initiativ".

”Men låt oss aldrig glömma att resultatet av sådden inte beror på våra förmågor: de beror på Guds agerande, det är upp till oss att så och att så med kärlek, med engagemang och med tålamod. Men fröets kraft är gudomlig.”

Därför har även de vardagliga händelserna en mening - "de som ibland verkar som upprepningar och som vi utför distraherade eller trötta på Guds dolda närvaro", sa påven och uppmanade till uppmärksamhet, "uppmärksamma ögon", för att kunna "söka och hitta Gud i allt", som Sankt Ignatius av Loyola älskade att säga.

Det finns hopp

Och om dagens andra liknelse, den om bonden som sår utsädet och inte ser hur det bär frukt, eftersom det växer spontant, sa påven att "med Gud, finns det alltid, även i de torraste markerna ett hopp om nya groddar".

”Må Jungfru Maria lära oss att se Guds storhet som verkar i det lilla för att övervinna frestelsen av modlöshet. Låt oss lita på Gud varje dag", avslutade påven Franciskus. 

14 juni 2021, 10:12