Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus  

Påvens Angelus: Jesus läker våra hjärtan sårade av brist på kärlek

Under söndagens Angelus påminde påven Franciskus om att Jesus ser bortom våra synder och fördomar, för att läka vårt hjärta sårat av misstag i det förflutna.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus bad Angelus på söndagen tillsammans med de pilgrimer som hade samlats på Petersplatsen, och han började med att reflektera över dagens evangelium (Mk 5,21-42).

Jesus stöter på två dramatiska situationer i detta avsnitt, som talar till oss om död och sjukdom, noterade påven:

"Jesus låter sig beröras av vårt lidande och vår död, och han ger två exempel på helande, för att berätta att varken lidande eller död har det sista ordet."

Bristen på kärlek

Eftersom sjukdomen fortfarande är en stor del av vår vardag, på grund av pandemin, fokuserade påven Franciskus sina reflektioner särskilt på helandet av kvinnan med blödningar.

"Mer än hennes hälsa", noterade han, "var hennes person prövad: hon hade blodförlust och enligt tidens tänkande, ansågs hon därför vara oren."

Allt detta innebar att hon marginaliserades och lämnades utan möjlighet till make eller familj. "Hon levde ensam med ett sårat hjärta."

Påven påpekade att ”den allvarligaste sjukdomen i livet är bristen på kärlek och oförmågan att älska.”

Meningslöst sökande efter kärlek

Vidare reflekterade påven över hur vi kan hitta helandet i denna berättelse om en namnlös kvinna som representerar oss alla.

Hon hade lagt mycket pengar på olika ineffektiva behandlingar som bara förvärrade hennes tillstånd. Påven beklagade att vi också söker värdelösa lösningar för vår brist på kärlek och förgäves kastar oss in i sökningar efter framgång och pengar.

Men till sist valde kvinnan äntligen att söka direkt, fysisk kontakt med Jesus.

”Herren väntar på oss”, sa påven, ”för att vi ska öppna våra hjärtan för honom - för att vi liksom kvinnan, ska röra vid hans plagg för att läka. När vår närhet till Jesus växer, läkter vårt hjärta.”

Sök Jesu helande blick

Påven Franciskus påpekade att Jesus reagerar positivt på kvinnans beröring och söker henne i den stora folksamlingen.

”Detta är Jesu blick: det finns många människor, men han letar efter ett ansikte och ett hjärta fullt av tro. Han ser inte på helheten utan på personen.”

Påven tillade att Jesus ”inte stannar vid sår och misstag från det förflutna, utan ser bortom synder och fördomar” för att nå hjärtat.

Jesus, sa han, läker just den kvinnan som hade avvisats av alla. Han berömde hennes tro och kallade henne för ”dotter”.

Endast kärlek kan läka livet

Slutligen uppmuntrade påven Franciskus alla att "låt Jesus se dig och läka ditt hjärta."

Om vi ​​redan har upplevt hans blick, bör vi vända oss till dem omkring oss som kan känna sig sårade och ensamma, för att visa dem kärlek.

"Jesus ber dig ha en blick som inte stannar vid det yttre, utan som går till hjärtat: inte en dömande blick, men välkomnande, eftersom endast kärlek läker livet."

28 juni 2021, 08:39