Sök

Påven uppmärksammar nödsituation i Tigray

En tragedi som utmanar allas samvete: svältlarmet i Tigray. I sin hälsning efter Angelus bad påven för befolkningen i den etiopiska regionen som drabbats av våld och uppmanade till att inte tolerera svält.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Efter Angelusbönen på söndagen uppmärksammade påven Franciskus den nödlidande befolkningen i Tigray, en region i Etiopien som har levt i konfliktsituationer i flera månader och nu lider av svår hungersnöd.

Påvens närhet

”Jag är särskilt nära befolkningen i Tigray-regionen i Etiopien, som har drabbats av en allvarlig humanitär kris som där de allra fattigaste lider av hungersnöd. De svälter, det finns inget att äta”, sa påven.

Bön och appell

Påven bad en Ave Maria med de samlade efter att ha lanserat sin appell:

”Låt oss tillsammans be om ett omedelbart slut på våldet, att föda och hälsovård garanteras alla och att den sociala harmonin återställs så snart som möjligt. Jag tackar alla som arbetar för att lindra folkets lidande. Låt oss be Vår Fru om detta.”

Situationen i Tigray

Efter månader av dragkamp mellan lokala och nationella makter, inträffade en väpnad konflikt mellan regionala styrkor och den nationella armén förra hösten i den etiopiska regionen Tigray. Detta har lett till bristen på tillgång till grundläggande sociala tjänster. Sjukhus och skolor är oanvändbara, förstörda av våldet, som i många fall riktade sig just mot dessa platser. Civilbefolkningen betalar priset, främst minderåriga. De lokala biskoparna fördömer våldet och vädjar om hjälp till befolkningen i den allvarliga situationen.

15 juni 2021, 18:48