Sök

Påven Franciskus försäkrar ILO om katolska kyrkans engagemang för arbetstagare i världen. Påven Franciskus försäkrar ILO om katolska kyrkans engagemang för arbetstagare i världen. 

Påven till ILO: Skydda dem som står utanför systemen

I ett videobudskap till Internationella arbetsorganisationens (ILO) 109:e konferens 17 juni varnar påven Franciskus för att man i brådskan att återgå till en större ekonomisk aktivitet efter covid-19 endast tänker på vinning och blind konsumtion och inte på våra bröder och systrar.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus har sänt ett videobudskap till Internationella arbetsorganisationens (ILO) 109:de konferens 17 juni i Genève där han talar om de allvarliga kriserna som världen står inför.

“Påven betonar att vi efter covid-19-pandemin riskerar att smittas av ett ännu värre virus: egoistisk likgiltighet.”

Påven uppskattar ILO:s engagemang och försäkrar om att kyrkan vandrar vid organisationens sida och stödjer den, främst genom sin sociallära. ”Pandemin har lärt oss att vi alla sitter i samma båt och att vi endast tillsammans kan komma ur krisen”, betonar han.

Inledningsvis tackar påven Internationella arbetsorganisationens (ILO) generaldirektör Guy Ryder för inbjudan att presentera detta budskap vid toppmötet om arbete i världen. Han säger att detta fackorgan vid FN för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor har lämnat en berömvärd rapport i år med särskilt fokus på de allra mest sårbara personerna.

Mänskligt och värdigt arbete

Påven talar om vikten av att se till det gemensamma goda som svar på ihållande kriser i världen. Under 2020 har fler personer än någonsin mist sina arbeten, betonar påven och varnar för att man i brådskan att återgå till en större ekonomisk aktivitet efter covid-19 endast tänker på vinning och blind konsumtion och inte på våra bröder och systrar. Vi måste alltså söka lösningar för ett gott och värdigt arbete och främja det gemensamma goda, vården av samhället och skapelsen, säger han och att det sammanfattningsvis handlar om att arbetet ska vara mänskligt och värdigt.

Påven riktar blicken mot arbetare som står i arbetslivets utkant, som han betonar är de mest utsatta av covid-19-pandemin. Han understryker att arbetsprogrammet måste omfatta alla former av arbete och talar om lågt kvalificerade arbetare, informella sektorer, arbetande migranter och flyktingar, som han understryker utför farliga, smutsiga och förnedrande jobb.

Kyrkans mission - dialog och skydd

Kyrkans mission, förklarar påven, är först och främst att garantera allas medverkan och dialog mellan regeringar, företagare, civilsamhälle och arbetare och sedan även att garantera allas skydd. Han talar om hur pandemin har synliggjort svagheter i det sociala skyddet och om vikten av att garantera arbetstagare skydd och rätten att ansluta sig till fackföreningar.

Påven betonar att vi efter covid-19-pandemin riskerar att smittas av ett ännu värre virus: egoistisk likgiltighet. Man skapar en ny elit till priset av att utesluta många folk, säger han och förklarar att det är viktigt att katolska kyrkan och ILO fortsätter sina respektive strategier, samt samarbetar, för att rätta till orättvisa och felaktiga situationer.

 

 

 

 

17 juni 2021, 13:50