Sök

Majsproduktion i Peru Majsproduktion i Peru  

Påven till FAO: ”Bygg inkluderande och hållbara livsmedelssystem

När den Rombaserade Livsmedels- och jordbruksorganisationen (FAO) startade sin 4-dagars konferens på måndagen skickade påven Franciskus dem sina tankar om hur världen behöver omformas efter den aktuella krisen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus har lovat stöd från Heliga Stolen och den katolska kyrkan till FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i sitt ”engagemang för en mer rättvis värld, genom att tjäna våra försvarslösa och behövande bröder och systrar”. Han uppmanade speciell till uppmärksamhet åt de fattiga livsmedelsproducenterna på landsbygden, som är mer benägna att drabbas av undernäring och hunger.

Påven gjorde uttalandena på måndagen i ett meddelande till Michal Kurtyka, den polska klimat och miljöministern, som är ordförande för FAO:s 42:e konferens vid huvudkontoret i Rom, mellan 14-18 juni. Målet med den virtuella konferensen är att granska livsmedels- och jordbrukssituationen i världen under temat, “Agriculture Food Systems Transformation: From Strategy to Action”.

Skapa inkluderande och hållbara livsmedelssystem

FAO samordnar internationella insatser för att besvara hungersnöd och förbättra närings- och livsmedelssäkerhet. Påven Franciskus sa att denna uppgift har en särskild roll under Covid-19-pandemin, eftersom ”många av våra bröder och systrar fortfarande inte har tillgång till den mat de behöver, vare sig i kvantitet eller kvalitet”. Förra året noterade han att antalet personer i hungersnöd det högsta under de senaste fem åren. Med konflikter, extremt väder, ekonomiska kriser, tillsammans med den nuvarande hälsokrisen, kan framtiden bli värre. Därför måste den politik man anta kunna hantera de strukturella orsakerna till dessa växande sårbarheter.

Den grundläggande faktorn för att återhämta oss efter krisen som härjar är dock en ekonomi, skräddarsydd för mänskligheten - inte bara föremål för vinst, utan förankrad i det allmänna bästa, etisk och med respekt för miljön.

Jordbruk och landsbygdssamhällen

Återuppbyggnaden av postpandemiska ekonomier bör ta hänsyn till den värdefulla rollen som familjejordbruk och landsbygdssamhällen har. Påven beklagade att de som producerar mat är de som lider av brist på föda. "Tre fjärdedelar av världens fattiga", sa han, "bor på landsbygden och är i första hand beroende av jordbruk för sin försörjning". Men på grund av bristen på tillgång till marknaden, markägande, finansiella resurser, infrastrukturer och teknik är de dock mest utsatta för livsmedels osäkerhet.

Påven Franciskus uttryckte sin uppskattning över det internationella samfundets strävan att göra det möjligt för enskilda länder att uppnå livsmedelsautonomi och samtidigt bevara lokala ekosystem och biologisk mångfald. Han uppmanade till innovativa sätt att stödja och hjälpa småproducenter att förbättra sin produktionskapacitet.

Syskonskap mot likgiltighetsvirus

När världen förbereder sig för att res sig efter pandemin, sa påven Franciskus att det är grundläggande att främja en omsorgskultur mot den individualistiska och aggressiva tendensen att kasta bort, vilket är mycket närvarande i våra samhällen. ”Medan några sår spänningar, konfrontationer och falskheter”, sa han, “uppmanas vi, å andra sidan, att tålmodigt och beslutsamt bygga en fredskultur, med initiativ som omfattar alla aspekter av det mänskliga livet och hjälper oss att motarbeta likgiltighetsviruset”.

Påven Franciskus sa att det inte räcker med att skissa program. Det behövs konkreta gester som har som referenspunkt den gemensamma tillhörigheten till den mänskliga familjen och främjandet av syskonskap. Gester som främjar utbildning, dialog och rättvisa i samhället.

Han vädjade till alla att välkomna den pågående prövningen som ett tillfälle att förbereda sig för en gemensam framtid utan att utesluta någon, och han varnade: ”utan en helomfattande vision kommer det inte att finnas någon framtid för någon”.

Konferensen är FAO:s högsta styrande organ vars huvudsakliga funktion är att bestämma organisationens politik, godkänna budgeten och ge rekommendationer till medlemmar och internationella organisationer.

15 juni 2021, 18:02