Sök

Påven och metropolit Emmanuel från Kalcedon Påven och metropolit Emmanuel från Kalcedon 

Påven till den ekumeniska delegationen: I krisen skiljer vi pådet som förgår och det som består

Påven Franciskus träffade på måndagen delegationen som representerar den ekumeniska patriarken av Konstantinopel Bartholomew I. Han talade till dem om vikten av kristen gemenskap som en förebild för en global gemenskap efter pandemin.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

När påven Franciskus på måndagen tog emot delegationen för det ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel i Vatikanen noterade han att ”detta årliga utbyte av delegationer mellan kyrkan i Rom och Konstantinopel” för de heliga Petrus och Paulus högtid, och Sankt Andreas högtid, “är ett tecken på den enhet – verklig enhet, om än inte full - som vi redan upplever”.

Firande i krisstid

I år konstaterar påven att firandet av våra respektive helgon sker ”i en värld som fortfarande kämpar för att komma ut ur den dramatiska krisen som orsakats av pandemin”.

Påven noterade att det bara finns en sak som är allvarligare än denna kris, ”och det är risken att slösa bort den och inte lära oss av det den lär”. Detta är en lektion i ödmjukhet, fortsatte påven, som visar oss att ”det är inte möjligt att leva hälsosamma liv i en ohälsosam värld eller att fortsätta utan att erkänna vad som gick fel”.

Budskapet till kristna

Påven frågade sedan vad detta betyder för kristna. ”Vi är också kallade att på allvar reflektera över om vi vill återvända till det vi gjorde tidigare”, sa påven. Ska vi agera som om ingenting hände, eller "bemöta krisens utmaning?", frågade han. Kris, som ordets ursprungliga betydelse visar på, innebär alltid en bedömning, en urskiljning mellan gott och dåligt. ”Den nuvarande krisen kallar oss att skilja på, urskilja och ta sikte, i allt vi gör, mellan det som består och det som förgår”, sa påven.

För oss kristna, på vägen till full gemenskap, betyder det ”att fråga oss hur vi vill fortsätta framåt”, noterade påven. Han förklarade att varje kris representerar en vägkorsning där vi antingen kan "dra oss in i oss själva, söka vår egen säkerhet och bekvämlighet", eller där "vi kan vara öppna för andra, vilket medför risker men också Guds utlovade nådefrukter."

Påven uppmanar till att börja en ny fas i relationer mellan våra kyrkor, markerad av att vandra tillsammans närmare varandra, i viljan att ta verkliga steg framåt, med verkligt ansvar för varandra. Han förklarade att" om vi är fogliga för den Helige Anden som är Guds skapande kärlek och som ger harmoni till mångfalden, kommer han att öppna vägen till ett förnyat syskonskap".

Trosvittnen

När påven avslutade till tal påpekade han att "vittnesbörden om en växande gemenskap mellan oss kristna kommer att vara ett hoppfullt tecken för många män och kvinnor, uppmuntrade att främja ett mer universellt syskonskap och en försoning som kan läka förflutna misstag". Detta, betonade han, är det enda sättet att inleda en fredlig framtid.

Slutligen tackade påven Franciskus alla närvarande och bad att de skulle förmedla påvens hjärtliga och respektfulla hälsningar till hans helighet Bartholomeus, som inte kunde resa till Rom: "Må den allsmäktige Gud i sin barmhärtighet, genom de heliga Petrus och Paulus förbön, apostlafurstarna och den helige Andreas, den första kallade, välsigna oss och föra oss allt närmare hans egen enhet".

Traditionellt delegationsutbyte

Heliga Stolens pressrum förklarade i ett meddelande att enligt det traditionella utbytet av delegationer mellan Rom och Istanbul anlände delegationen från det ekumeniska patriarkatet ledd av Metropolitan Emmanuel från Kalcedon till Rom på söndagen. I delegationen deltar även biskop Iosif, den grekisk ortodoxa metropolen i Buenos Aires, och av diakonen Barnabas Grigoriadis.

Utbytet äger rum varje år vid Roms och Konstantinopels respektive skyddshelgon: den 29 juni för firandet av Roms heliga Petrus och Paulus; och 30 november för firandet av Istanbuls helige Andrew.

Pressmeddelandet tillade att delegationen togs emot av påven i en privat audiens och att den deltar under påven Franciskus mässa i Peterskyrkan på tisdagen.

 

29 juni 2021, 09:58