Sök

Påven till de äldre: Gud sänder änglar för att trösta i ensamheten

På den första Världsdagen för far- och morföräldrar försäkrar påven Franciskus de äldre om att Gud alltid är med dem. Han påminner dem också om deras kallelse att bevara våra rötter och att förmedla tron till de yngre.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Påven Francis släppte på tisdag ett meddelande till den första världsdagen för far- och morföräldrar och äldre inför dagen för firandet som planeras till den 25 juli. Temat som påven valde för invigningen är ”Jag är alltid med dig” (Mt 28: 30).

Påven valde orden ur Matteusevangeliet till alla mor- och farföräldrar och äldre och påminde dem om att detta är det löfte Herren gav sina lärjungar innan han steg upp till himlen.

"Hela kyrkan är nära er - oss - och bryr sig om er, älskar er och vill inte lämna er ensamma!" sa påven och identifierade sig med de äldre som en av dem.

Pandemins ensamhet

Påvens budskap kommer i Covid-19-pandemins prövotid under vilken särskilt de äldre har drabbats.

Många "blev sjuk, andra dog eller förlorade makar eller nära och kära, medan andra äldre var isolerade och ensamma under långa perioder."

"Herren är medveten om allt som vi har gått igenom den här tiden", sa påven, "han är nära dem som kände sig isolerade och ensamma, känslor som blev ännu mer akuta under pandemin."

För att illustrera detta berättade han historien om Joachim, Jesus morfar, som enligt traditionen tröstades av en Herrens budbärare när han kände sig främmad från omgivningen.

Herren skickar budbärare genom sina ord

Även vid de mörkaste ögonblicken fortsätter Herren att skicka änglar för att trösta vår ensamhet och för att påminna oss om att han alltid är med oss, försäkrade påven.

Samtidigt ”skickar Herren oss också budbärare genom sina ord, som alltid finns nära” noterade påven noterade och uppmanade de äldre att ”försöka läsa en sida av evangeliet varje dag, be med psalmerna och läsa profeterna.”

Han tillade att ”Skrifterna kommer att hjälpa oss att förstå vad Herren ber oss om i våra liv idag. För varje timme på dagen och under varje livssäsong fortsätter han att skicka arbetare till sin vingård. ”

 

22 juni 2021, 16:48