Sök

Påven på Petrus och Paulus högtid: "En fri kyrka är en trovärdig kyrka"

På de heliga apostlarna Petrus och Paulus högtid firade påven mässan i Peterskyrkan under det traditionella utdelandet av palliet ägde rum. En delegation från den grekisk ortodoxa kyrkan av Konstantinopel deltog i mässan. I sin predikan talade påven om behovet av en fri kyrka, av Jesus befriad från hyckleri, osäkerhet, världsliga beräkningar och upplevelsen av misslyckande, liksom Jesus befriade apostlafurstarna.

Befriad, för "bara en fri kyrka är en trovärdig kyrka". Fri som Petrus från "känslan av nederlag", från "rädslan som förstelnar oss", från "osäkerhet". En fri kyrka, som Paulus, befriad från "yttre hykleri", fri från frestelsen att prestera med världslig kraft, fri från en religiösitet som gör oss stela och oflexibla. Påven Franciskus firade mässsan i Peterskyrkan helgon Petrus och Paulus dag, "två pelare i kyrkan", två "vittnen" och "trosjättar".

Påven ledde processionen i medan kören sjöng "Tu es Petrus". I basilikan som denna dag var fylld av troende, dock enligt restriktionernas begränsningar, deltog biskopar och kardinaler och delegationen från det ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel, ledd av Metropolitan Emmanuel of Chalcedon, som kom till Rom för det traditionella utbytet på skyddspatronernas respektive högtider.

I början av mässan gick fyra diakoner ner till aposteln Petrus grav för att hämta de pallier som de nya metropolit ärkebiskoparna skulle ta emot av påven. I år är de utsedda av nuntierna. Påven välsignade pallierna som symboliserar ”herdens pastorala verklighet", i hoppet om att de som bär dem ska "känna sig som herdar för Din hjord".

Nedan följer hela påvens predikan i mässan:

Idag firar vi två av evangeliets stora apostlar och två pelare i kyrkan: Petrus och Paulus. Låt oss titta närmare på dessa två trosvittnen. Kärnan i deras historia är inte deras egna gåvor och förmågor, utan mötet med Kristus som förändrade deras liv. De upplevde en kärlek som botade dem och befriade dem. De blev sedan apostlar och befrielsens ministrar för andra.

Petrus och Paulus var fria eftersom de befriades. Låt oss reflektera över denna centrala punkt.

Aposteln Petrus historia

Petrus, fiskaren från Galileen, befriades framför allt från sin känsla av otillräcklighet och sin bittra upplevelse av misslyckande, tack vare Jesu villkorslösa kärlek. Även om han var en skicklig fiskare, upplevde han många gånger, i nattens mörker, den bittra frustrationen över att inte ha fångat någonting (jfr Luk 5,5; Joh 21,5) och när han såg sina tomma nät var han frestad att dra upp årorna. Även om Petrus var stark och impulsiv, gav han ofta efter för rädslan (jfr Mt 14,30). Trots att han var en ivrig lärjunge fortsatte han att tänka enligt världsliga mått och misslyckades därför med att förstå och acceptera innebörden av Kristi kors (jfr Mt 16,22). Även efter att ha sagt att han var redo att ge sitt liv för Jesus, ledde bara misstanken om att han var en av Kristi lärjungar honom i skräck till att förneka Mästaren (jfr Mk 14,66-72).

Jesus älskade ändå Petrus och var villig att riskera. Han uppmuntrade Petrus att inte ge upp, sänka kasta nät en gång till, gå på vattnet, hitta styrkan att acceptera sin egen svaghet, att följa honom på korsets väg, att ge sitt liv för sina bröder och systrar och att vara en herde för sin hjord. På detta sätt befriade Jesus Petrus från rädslan, från hans beräkningar som svar på världsliga problem. Han gav honom modet att riskera allt och glädjen att bli en människofiskare. Det var Petrus som Jesus kallade för att stärka sina bröder i tron (jfr Luk 22,32). Han gav honom - som vi hörde i evangeliet - nycklarna för att öppna portarna som öppnar upp för mötet med Herren och kraften att binda och lösa upp: att binda sina bröder och systrar till Kristus och att lösa upp knutarna och kedjorna i deras liv (jfr Mt 16:19).

Allt detta var bara möjligt för att Petrus själv hade befriats - som vi hörde i första läsningen. Kedjorna som höll honom fånge löstes upp och precis som på natten då israeliterna befriades från Egyptens slaveri fick han uppmaningen att han skulle skynda sig upp, spänna fast bältet och sätta på sig sandalerna och gå ut. Herren öppnade sedan dörrarna inför honom (jfr Apg 12,7-10). Här ser vi en ny historia om öppning, befrielse, trasiga kedjor, och lämnat fängelse. Petrus hade en påsk upplevelse: Herren hade befriat honom.

Aposteln Paulus historia

Aposteln Paulus upplevde också den frihet som Kristus medför. Han befriades från den mest förtryckande formen av slaveri, att vara slav under sig själv. Från Saul, namnet på Israels första kung, blev han Paulus, vilket betyder "liten". Han befriades också från den religiösa glöd som hade gjort honom till en nitisk försvarare av sina förfäders traditioner (jfr Gal 1,14) och en grym förföljare av kristna. Formell religiös iakttagelse och det obevekliga försvaret av traditioner gjorde honom snarare förhärdad än öppen för kärleken till Gud och sina bröder och systrar. Gud befriade honom från detta, men han skonade honom inte de svagheter och svårigheter som gjorde hans missionerande evangelisering mer fruktbar: apostolatets belastningar, fysisk svaghet (jfr Gal 4,13-14); våld och förföljelse, skeppsbrott, hunger och törst, och, som han själv berättar om, en smärtsam tagg (jfr 2 Kor 12: 7-10).

Paulus insåg på så vis att ”det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam” (1 Kor 1,27), att vi kan göra allt genom honom som stärker oss (jfr Fil 4,13), och att ingenting någonsin kan skilja oss från hans kärlek (jfr Rom 8,35-39). Av den anledningen kunde Paulus i slutet av sitt liv säga: ”Herren bistod mig” och ”Herren skall rädda mig från allt ont” (2 Tim 4,17.18) - som vi hörde i andra läsningen. Paulus hade en påsk upplevelse: Herren befriade honom.

Jesus ber för oss och tillrättavisar oss

Kära bröder och systrar, kyrkan på dessa två trosjättar och hon ser två apostlar som frigjorde evangeliets kraft i vår värld, bara för att de själva först hade befriats i mötet med Kristus. Jesus dömde dem inte eller förnedrade dem. Istället delade han deras liv med tillgivenhet och närhet. Han stöttade dem i sin bön och ibland tillrättavisade han dem för att få dem att växa. Till Petrus säger Jesus försiktigt: ” jag har bett för dig att din tro inte skall ta slut.” (Luk 22,32). Och till Paulus: "Saul, Saul, varför förföljer du mig?" (Apg 9,4). Han gör detsamma med oss: han försäkrar oss om sin närhet genom att be för oss inför Fadern och försiktigt tillrättavisa oss när vi går vilse, så att vi kan hitta styrkan att resa oss upp igen och återuppta resan.

Herren befriar även oss

Även vi har berörts av Herren; vi är befriade. Ändå måste vi befrias gång på gång - endast en fri kyrka är en trovärdig kyrka. Precis som Petrus är vi kallade att befrias från känslan av misslyckande inför vårt ibland katastrofala fiske; befrias från rädslan som förlamar oss, och som får oss att söka tillflykt i vår egen säkerhet medan vi berövas på profetens mod. Precis som Paulus är vi kallade att befrias från hycklerins yttre uppvisningar, befrias från frestelsen att prestera med världslig kraft snarare än med den svaghet som lämnar plats för Gud; befrias från en religiösitet som gör oss stela och oflexibla; befrias från tvivelaktiga maktband och från rädslan att missförstås och attackeras.

Kyrkan ger frihet

Petrus och Paulus överlämnar bilden av en kyrka som vi har blivit anförtrodda, men som samtidigt styrs av Herren med trohet och öm kärlek. En kyrka som är svag men som ändå finner styrka i närvaro av Gud. En befriad kyrka och kan erbjuda världen den frihet som världen i sig inte kan ge; frihet från synd och död; fri från uppgivenhet, känslan av orättvisa och förlusten av hoppet som avhumaniserar kvinnor och män i vår tid.

Låt oss fråga: i vilken utsträckning behöver våra städer, våra samhällen och vår värld frihet? Så många kedjor måste krossas och så många stängda portar måste öppnas! Vi kan hjälpa till att skapa denna frihet, men bara om vi först låter oss befrias av Jesus nyhet och vandrar i den Helige Andens frihet.

Palluim

Idag tar våra bröder och ärkebiskopar emot palliet. Detta tecken på enhet med Petrus påminner om herdens uppdrag att ge sitt liv för sin hjord. Det är genom att ge sitt liv som herden, själv befrias, blir ett redskap till sina bröders och systrars frihet.

Idag har vi också en delegation från det ekumeniska patriarkatet, sänt till detta tillfälle av vår kära bror Bartholomew. Er välkomna närvaro är ett värdefullt tecken på enheten på befrielsens vandring från de avstånd som skandalöst skiljer de troende i Kristus.

Vi ber för er, alla herdar, för kyrkan och för oss alla: att vi, befriade av Kristus, kan vara frihetens apostlar över hela världen.

29 juni 2021, 13:14