Sök

Mani på parkbänk i Neapel Mani på parkbänk i Neapel 

Påven: om de äldre inte hedras finns det ingen framtid för de unga

I en tweet uppmäeksammade påven Franciskus FN-dagen som vill öka medvetenheten om de övergrepp som begås mot äldre.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"Där de äldre inte hedras, finns det ingen framtid för de unga". Med denna tweet på kontot @ Pontifex, påminde påven Franciskus om den internationella dagen mot äldremissbruk, som infaller på tisdagen på initiativ av FN. Ett fenomen som ökade under pandemin, när många äldre på grund av begränsningar lämnades ensamma och mer utsatta.

Ensamhet ökar risken för övergrepp

"Visst har pandemin accentuerat det som vi tror är den stora källan till övergrepp mot äldre, det vill säga ensamhet", säger Vittorio Scelzo, chef för pastorvården för äldre vid Dikasteriet för lekmän, familj och livet. "Ju mer äldre är ensamma, desto mer kan de falla offer för övergrepp", betonar han. ”Tyvärr har pandemin vant oss vid att tro att det är normalt att vara ensam, men att vara ensam är inte normalt för någon och det är inte acceptabelt för äldre. Påven har sagt det många gånger: vi kan inte lämna de äldre ensamma och det är uppenbart att ju mer de lever i ensamhet, desto mer kan de falla offer för övergrepp.”

Därför insisterar påven på att kalla de äldre för nonni, far och morföräldrar. Scelzo förklarar påvens tanke att "de äldre måste kunna stanna kvar i familjen. Påven är väl medveten om att äldre inte alltid bor i familjer och han är väl medveten om att många äldre inte är farföräldrar, men "varje enskild äldre person är din farfar", sa han förra sommaren i Angelus den 26 juli”.

25 juli - första världsdagen

Den 25 juli infaller den första världsdagen för äldre, på påvens initiativ för att uppmärksamma dem äldre, på dagen då kyrkan firar Jesus mormor och morfar, Joakim och Anna.

Scelzo säger att planeringe fortskrider och att ”det blir ett fantastiskt tillfälle att sätta farföräldrar i centrum i våra församlingar. Vi hoppas att varje församling, i varje stift, firar en mässa med de äldre i centrum den dagen, och att ungdomarna vid det tillfället kommer att träffa de äldre.

15 juni 2021, 23:16