Sök

Låt familjer hjälpa familjer - det säger påven Franciskus i ett videobudskap till webinar 9-12 juni på temat ”Var står vi i tillämpningen av Amoris laetitia?” Låt familjer hjälpa familjer - det säger påven Franciskus i ett videobudskap till webinar 9-12 juni på temat ”Var står vi i tillämpningen av Amoris laetitia?” 

Påven: Engagera lekmän och familjer i pastoralt arbete

Evangelisation är inte något för en elit. Det finns gifta par som “kan bidra till byggandet av kyrkans väv”. Påven Franciskus säger detta i ett videobudskap till webinar 9-12 juni på temat ”Var står vi i tillämpningen av Amoris laetitia?”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Ett pastoralt arbete för familjer som ser till personers problem och sår, som inte är reserverat för en elit utan där lekmän, gifta par och barnfamiljer hjälper till i en aktiv evangelisering. Om detta talar påven Franciskus i ett videobudskap till webinariet 2-12 juni ”Var står vi i tillämpningen av Amoris laetitia?” med över 350 deltagare från 60 biskopskonferenser, 30 internationella rörelser och stift från hela världen. Webinaret är ett initiativ som organiseras av påvliga avdelningen för lekmännen, familjen och livet i samband med det särskilda Amoris laetitia-året 2021-2022, för att tillämpa påven Franciskus’ uppmaning om kärlekens glädje, Amoris laetitia som publicerades 19 mars 2016.

“stor ensamhet i svårigheten att förnimma Gud i det egna livet”

Påven talar om betydelsen av att präster och lekmän samarbetar för att konkretisera kyrkans pastorala arbete för familjen. Familjernas utmaningar framkom vid den dubbla familjesynoden 2014-2015, förklarar påven, och de gäller ideologiska påtryckningar som hindrar utbildningsprocesser, relationsproblem, materiell och andlig fattigdom och, i grund och botten, stor ensamhet i svårigheten att förnimma Gud i det egna livet. Dessa utmaningar kräver en förnyad pastoral impuls, säger påven:

Jag tänker på förberedelser för äktenskapet, ledsagande av unga nygifta, utbildning, uppmärksamheten på de äldre, närhet till skadade familjer eller till dem som i en ny union vill uppleva den kristna upplevelsen till fullo.

Förkunna familjens evangelium

Det som behövs, enligt påven, är att man skapar nätverk i en anda av samarbete och kyrklig gemenskap för att förkunna familjens evangelium på ett mer effektivt sätt. För att göra detta behöver familjerna hjälpa till: “Kyrkan uppmanas framför allt att lyssna aktivt på familjer och samtidigt involvera dem personligen i den pastorala vården”, säger påven.

Det är nödvändigt att lägga bort allt förkunnande som bara är teoretiskt och avskilt från personers verkliga problem liksom tanken att evangelisering är reserverad för en pastoral elit. Varje döpt person är anledning till evangelisering.

I äktenskapet, som i prästerskapet, får makarna det särskilda uppdraget att bygga kyrkan, säger påven. Det är därför viktigt för de unga att med egna ögon se Guds kärlek leva och vara närvarande i de äkta makarnas kärlek, som med sitt liv på ett konkret sätt vittnar om att kärleken alltid är möjlig, betonar han.

Huskyrkan

Familjen är huskyrkan där Kristi sakramentala närvaro verkar mellan makarna och mellan föräldrarna och barnen, säger påven:

I denna mening är kärleken i familjen en ständigt styrka för kyrkans liv, som konstant berikas av alla huskyrkor. Därför blir varje familj i kraft av äktenskapets sakrament i praktiken ett nytta för kyrkan.

 

11 juni 2021, 11:31