Sök

GLOBSEC 2021 BRATISLAVA FORUM GLOBSEC 2021 BRATISLAVA FORUM 

Påve till politiska ledare: ”Vänd om döden till liv och vapen till mat”

Påven Franciskus skickar ett videomeddelande till deltagarna vid den 16:e upplagan av GLOBSEC Bratislava Forum där politiska ledare och ministrar fokuserar på återuppbyggandet av den post-pandemiska världen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Temat för 2021 GLOBSEC Bratislava Forum är ”Återuppbygga världen bättre”. Som påven Franciskus noterar i början av sitt videomeddelande till sammankomsten, erbjuder den en plattform för ”den viktiga debatten om återuppbyggandet av vår värld efter pandemin, som tvingar oss att konfrontera ett antal allvarliga och sammanhängande samhällsfrågor: ekonomiska, ekologiska och politiska.”

GLOBSEC, som äger rum mellan 15- 17 juni, syftar till att lägga grunden för förnyat förtroende för demokrati och institutioner, ekonomisk tillväxt, återhämtning, hälsa och säkerhet.

I sitt tal erbjuder påven några insikter, "med inspiration från den trinominala metoden: se - bedöm - agera."

Se

För att ärligt analysera det förflutna, måste man erkänna ”systemiska misslyckanden, misstag som gjorts och brist på ansvar till Skaparen, sin nästa och skapelsen”. Påven uppmanar beslutsfattare att utveckla en idé om återhämtning som syftar till att ”återuppbygga”, men också att ”korrigera vad som inte fungerade innan Coronaviruset kom och som bidrog till att förvärra krisen.”

Han efterlyser ansvar och varnar för det han kallar ”en illusorisk känsla av säkerhet baserad på hunger efter vinst” och avslöjar vad han “ser”:

"Jag ser en modell av ekonomiskt och socialt liv, som kännetecknas av så många ojämlikheter och stor själviskhet, där en liten minoritet av världens befolkning äger majoriteten av varor och ofta inte tvekar att utnyttja människor och resurser."

”Jag ser en livsstil som inte tar tillräcklig hänsyn till miljön. Vi har vant oss vid att konsumera och förstöra det som tillhör alla och som bör vårdas med respekt, vilket leder till en "ekologisk skuld" som först och främst de fattiga och framtida generationerna är tvungna att bära."

Bedöma

Det andra steget, fortsätter påven, är att utvärdera vad vi har sett och erkänna att krisen har öppnat nya möjligheter och ger oss utmaningar "att förvandla e tid av prövningar till en tid av val."

Man kommer inte ur en kris på samma sätt, påpekar han: ”antingen kommer man ur den bättre eller så kommer man ur den sämre. Men aldrig samma som tidigare.”

Så inbjuder han sina åhörare att förbättra det vi har sett och upplevt, han uppmanar dem att rikta stegen framåt och komma ihåg att "ingen räddar sig själva" och att "krisen öppnar vägen för en framtid som erkänner den verkliga jämlikheten människor sinsemellan: inte en abstrakt jämlikhet, utan en konkret som ger människor och folk verkliga och rättvisa möjligheter till utveckling.

Agera

Slutligen noterar påven att "de som inte agerar slösar bort de möjligheter som krisen erbjuder." Han citerade sitt meddelande till UNESCO tidigare i år och efterlyste en utvecklingsmodell som placerar "varje människa och hela människan" i centrum "som den grundläggande pelaren som ska respekteras och skyddas med etiska och solidariska metoder och en "politisk välgörenhet."

 

Varje handling behöver en vision menar påven, och för att kunna agera för en rättvis utveckling krävs ett omvändelsearbete, med beslut att omvandla döden till liv, och vapen till mat”.

 

Alla av oss, avslutar han är i behov av att genomföra en ekologisk omvändelse, med brådskande åtgärder för att skydda vårt gemensamma hem.

 

Deltagarna vid Bratislava-forumet, är presidenter, premiärministrar, ministrar och vice ministrar från cirka 100 olika länder.

15 juni 2021, 22:50