Sök

Påven Franciskus och msgr Lazzaro You Heung-sik vid den apostoliska resan i Korea 2014 Påven Franciskus och msgr Lazzaro You Heung-sik vid den apostoliska resan i Korea 2014 

Msgr Lazzaro You Heung-sik ny prefekt för kleruskongregationen

Påven har accepterat avgångsansökan, på grund av hög ålder, från prefekten för kleruskongregationen kardinal Beniamino Stella och har utsett msgr Lazzaro You Heung-sik till efterträdare.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus har utsett biskopen av Daejeon msgr Lazzaro You Heung-sik till ny prefekt för kleruskongregationen, Congregatio pro clericis.

Kardinal Beniamino Stella valdes till kongregationens prefekt 2013 och på grund av hög ålder, 79 år, har han bett om att få avgå. Påven har accepterat avgångsansökan.

Msgr Lazzaro You Heung-sik, 69 år, tog emot påven i sitt stift vid den apostoliska resan i Korea 2014. Han har varit chef för Koreas biskopskonferens’ fredskommitté och har avlagt fyra besök i Nordkorea.

12 juni 2021, 10:47