Sök

Påven Franciskus har utsett msgr Ivan Jurkovic till nuntie av Kanada. Påven Franciskus har utsett msgr Ivan Jurkovic till nuntie av Kanada. 

Msgr Jurkovič ny nuntie i Kanada

Den slovenske ärkebiskopen Ivan Jurkovič är nuntie i flera länder och har sedan 2016 haft en viktig roll som Heliga Stolens representant vid FN och andra internationella organisationer. Påven utser honom till apostolisk nuntie i Kanada.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus har utsett msgr Ivan Jurkovič till apostolisk nuntie av Kanada.

Msgr Jurkovic är titulärärkebiskop av Krbava och är sedan 2016 Heliga Stolens ständige observatör vid FN och specialiserade insitutioner i Genève samt vid Världshandelsorganisationen (WTO) och Heliga Stolens utsände vid Internationall organisationen för migration (IOM).

Han är född i Kočevje i södra Slovenien och prästvigdes 1977. Sedan 1984 ingår han i Heliga Stolens diplomatiska kår och har tjänat i Sydkorea, Colombia, Belarus, Ukraina, Ryssland och Uzbekistan samt vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

 

05 juni 2021, 13:23