Sök

Påven Franciskus fortsätter att sända sjukvårdsmaterial till länder i världen som drabbas hårdast av covid-19-pandemin. Påven Franciskus fortsätter att sända sjukvårdsmaterial till länder i världen som drabbas hårdast av covid-19-pandemin. 

Covid. Nya hjälpsändningar från påven

Påven fortsätter att sända material till sjukhus runt om i världen genom påvliga avdelningen för allmosor.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten


Påven Franciskus fortsätter att sända sjukvårdsmaterial till länder i världen som drabbas hårdast av covid-19-pandemin.

Pandemin är ännu inte under kontroll, trots sjukvårdspersonalens ansträngningar världen över. Fredagen 18 juni varnade Världshälsoorganisationen för en ökad spridning av varianter av viruset. I världens fattigaste länder är dödsfallen många, medan vaccinationskampanjer intensifieras i de rika länderna.

38 respiratorer och annat sjukvårdsmaterial

Påvens allmosor, som samordnas av kardinal Konrad Krajewski, sände 17 juni 38 respiratorer och annat sjukvårdsmaterial till behövande länder; Brasilien, Argentina, Colombia, Chile, Sydafrika, Bolivia, Syrien och Papua Nya Guinea.

Sändningarna går till nuntiaturerna, som distribuerar materialet.

 

19 juni 2021, 10:33