Sök

Påven under Regina Coeli Påven under Regina Coeli  

Påvens Regina Coeli: "Om ni blir kvar i mig blir jag kvar i er"

Under Regina Coeli på den femte påsksöndagen talade påven Franciskus om hur man vittnar om Kristus genom att bli kvar i honom.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I en kommentar till Johannesevangeliet (Joh 15, 1-8) där Herren presenterar sig som den sanna vinstocken och talar om oss som de grenar som inte kan leva utan att vara förenade med honom, förklarade påven Franciskus att vi behöver Herren, och Jesus behöver oss.

Påven talade under Regina Coeli-bönen på Petersplatsen och sa att ”Det finns ingen vinstock utan grenar och vice versa. Grenarna är inte självförsörjande utan beror helt på vinstocken, som är källan till deras existens.”

Han noterade att dagens evangelium upprepar orden "vara kvar" sju gånger:

”Innan Jesus lämnar denna värld och återvänder till Fadern, vill han försäkra sina lärjungar om att de kan fortsätta att vara enade med honom”, förklarade påven och tillade att ”det är inte en fråga om att vara passivt, att ”slumra” i Herren och låta livet vagga oss.”

”Jesus talar om att vara kvar i honom, vilket kräver aktivitet och ömsesidighet”, noterade påven.

Ett ömsesidigt behov

I själva verket kan grenarna inte växa och bära frukt utan vinstocken, precis som vinstocken behöver grenar, eftersom frukten inte växer från trädstammen.

”Det är ett ömsesidigt behov; det är en fråga om att ömsesidigt vara kvar i varandra för att bära frukt, sa han.

Först och främst behöver vi detta, ”innan vi följer buden, innan saligprisningarna, innan barmhärtighetsverken, är det nödvändigt att vara förenade med honom, för att vara kvar i honom.”

”Vi kan inte vara goda kristna om vi inte förblir i Jesus.”

Men även Jesus behöver oss, precis som vinstocken med grenarna, betonade påven.

Ett djärvt koncept?

Att tala om ett ömsesidigt behov, kan tyckas vara ett djärvt begrepp, och påven  Franciskus inbjöd de troende att fråga sig "i vilken mening behöver Jesus oss?"

”Han behöver vårt vittnesbörd,” sa han.

Efter att han uppsteg till Fadern påminde han om lärjungarnas uppgift, och vår uppgift att fortsätta att förkunna evangeliet i ord och gärningar.

Vi måste göra det, sa han, genom att vittna om hans kärlek: "frukten att bära är kärlek."

Bara genom att förbli förenade med Kristus ”tar vi emot den Helige Andens gåvor, och på detta sätt kan vi göra gott till vår nästa, vårt samhälle och kyrkan.”

”Ett verkligt kristet liv vittnar om Kristus”, sa han.

Livets fruktbarhet beror på bön

Avslutningsvis påminde påven om Jesu ord ”Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.” (Joh 15,7), och förklarade att fruktbarheten i vårt liv beror på vår bön:

”Vi kan be om att tänka som honom, att agera som honom, att se på världen och saker med Jesu ögon. Och på det här sättet älska våra bröder och systrar, från de fattigaste och de som lider mest, som han gör, och att älska dem med hans hjärta och att ge världen frukter som godhet, kärlek och fred. ”

02 maj 2021, 22:56