Sök

Påvens bönintentioner i maj: Finansvärlden

I fokus för påvens bön under maj månad är finansvärlden. Han ber för att finansvärlden ska befrias från spekulationer, och för en mer rättvis och hållbar ekonomi.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus böneintentioner har kommit. Under maj månad ber påven oss be tillsammans med honom för finansvärlden. Den ekonomiska krisen är ett faktum och arbetslösheten hög. Påven oro är att de fattiga drabbas av konsekvenserna. I sitt videobuskap i maj säger påven:

Den verkliga ekonomin, den som skapar arbete, är i kris. Så många människor är arbetslösa! Men finansmarknaderna har aldrig varit mer uppblåst än nu.

Finansvärlden är långt från vanliga människors liv!

Om finansieringen är oreglerad leder det till ren spekulation som drivs av olika penningpolitiska intressen.

Denna situation är ohållbar. Och den är farligt.

För att de fattiga inte ska drabbas av de smärtsamma konsekvenserna av detta system måste de finansiella spekulationerna regleras noggrant.

Spekulation. Jag vill betona den termen.

Finansvärlden kan vara en form av tjänst och ett redskap för att tjäna folket och ta hand om vårt gemensamma hem!

Vi har fortfarande tid att börja en global förändringsprocess för att utöva en annan typ av ekonomi, en som är mer rättvis, mer inkluderande och hållbar – som inte lämnar någon bakom sig.

Vi klarar det här! Låt oss be för att de som ansvarar för finans ska samarbeta med regeringarna för att reglera finansmarknaderna och skydda medborgarna från dess faror.

04 maj 2021, 16:52