Sök

Påven Franciskus vid ekumeniskt möte i  Genève 21 juni 2018 Påven Franciskus vid ekumeniskt möte i Genève 21 juni 2018

Påven uppskattar möte om syskonskap mellan kristna rörelser

Påven Franciskus sände på lördagen 15 maj ett videobudskap till ett möte om syskonskap med det italienska karismatiska samrådet, som utgörs av katoliker och pingstvänner.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Jesus ber oss att förkunna att Han är med oss och att vi som kristna ska tjäna honom tillsammans. Det säger påven sammanfattningsvis i ett videobudskap 15 maj till det ekumeniska italienska karismatiska samrådet, Consultazione Carismatica Italiana, bildat av katoliker och pingstvänner i Italien 1992, i samband med dess möte online på temat ”Syskonskap i Kristus”«Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud» (Joh 20:17). Under mötet talar bland andra pastor vid pingströrelsen i Caserta Giovanni Traettino och grundare och ordförande för den katolska rörelsen Comunità di Gesù Matteo Calisi.

Vandra tillsammans

Påven säger att han på detta sätt vill vara med dem under detta möte och tackar för samrådets arbete. Han uppskattar temat om syskonskapet och betonar att Jesus ber oss att förkunna att Han är med oss och att vi som kristna ska vandra och arbeta tillsammans utan fokusera på de uppdelningar som fortfarande finns mellan oss.

15 maj 2021, 11:30