Sök

Vaccination mot covid-19 Vaccination mot covid-19

Påven. Upphäv immateriella rättigheter för coronavaccin

I ett videobudskap till konsertkampanjen Vax Live talar påven Franciskus om behovet av att ge alla tillgång till vaccin: ”Gud Skaparen ingjuter en ny och generös anda i våra hjärtan för att överge vår individualism och främja det gemensamma goda”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus sänder ett videobudskap 8 maj till konsertkampanjen för allas rätt till vaccin Vax Live – The Concert To Reunite the World där han betonar att vi måste ha uppfinningsrikedom för att komma ur krisen som bättre människor.

Vi behöver ljus och hopp

”Kära unga till åldern och i anden, ni får en hjärtlig hälsning från denna gamling som inte sjunger och dansar som er, men som liksom ni tror att orättvisa och ondska inte är oövervinnliga” - så inleder påven sitt videobudskap.

Han betonar att coronaviruset har orsakat död och lidande och påverkat livet för alla, men särskilt de mest sårbara. Inför allt detta mörker och osäkerhet behöver vi ljus och hopp, säger påven och fortsätter:

”Vi behöver en vandring av läkning och räddning och jag talar om en läkning från roten till det onda, som botar orsaken och inte begränsar sig till symptomen. I dessa sjuka rötter finns individualismens virus, som inte gör oss vare sig friare eller mer jämlika och inte heller mer som syskon, utan till personer som är likgiltiga för andra. En variant av detta virus är den stängda nationalismen, som till exempel förhindrar en internationalism av vaccinet. En annan variant är då man sätter marknadens lag eller immateriella rättigheter före kärlekens lag och mänsklighetens hälsa. Och en ytterligare variant är när vi tror på och underblåser en sjuk ekonomi som tillåter några mycket rika äga mer än resten av mänskligheten och produktionsmodeller och konsumtion som förstör planeten, vårt gemensamma hem.”

Social orättvisa och miljö hör samman

Påven säger i videobudskapet att alltsammans är sammanbundet; att social orättvisa påverkar miljön:

”Naturen och personen är en enda. Gud Skaparen ingjuter en ny och generös anda i våra hjärtan för att överge vår individualism och främja det gemensamma goda: en anda av rättvisa som mobiliserar oss att säkerställa allmän tillgång till vaccinet och tillfälligt upphävande av immateriella rättigheter; en anda av gemenskap som tillåter oss att skapa en annan, mer inkluderande, rättvis och hållbar ekonomisk modell.”

Påven betonar att vi inte kommer ur denna kris likadana som vi var innan, utan antingen som bättre eller sämre människor. ”Problemet ligger i att ha uppfinningsrikedom att söka vägar som är bättre”, understryker han och avslutar med bön:

Gud, allas läkare och frälsare, trösta de lidande och ta emot dem som redan har lämnat oss i ditt rike. Jag ber också för oss pilgrimer på jorden, för att Gud ska skänka oss ett nytt syskonskap och en ny universell solidaritet, så att vi kan känna igen det goda och skönheten som han har sått i var och en av oss, för att stärka enhetsband, gemensamma projekt och delat hopp.

 

08 maj 2021, 11:00