Sök

Påven till Schweizergardets nya vakter: var ett tecken på kyrkans välkomnande

När påven Franciskus på torsdagen tog emot Schweizergardet under en audiens i samband med att de 34 nya vakterna svor sin ed, lyfte han fram deras särskilda tjänst i hängivenhet och trohet till det Apostoliska sätet.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus tog emot Schweizergardet i den Clementinska salen efter mässan i Peterskyrkan. Påven riktade sina ord till de 34 nya vakterna, och uppmanade till att ta vara på denna tid som även kan användas för att urskilja kallelsen i livet. Han uttryckte sin tacksamhet till deras artighet och tillgänglighet som de visar dem som frågar dem något eller bara vill hälsa på dem:

”Jag uppskattar väldigt mycket er förmåga att kombinera de professionella och andliga aspekterna och på så sätt uttrycka er hängivenhet och trohet till det Apostoliska sätet. Pilgrimer och turister som kommer till Rom upplever vaktarnas artighet och hjälpsamhet vid olika ingångar till Vatikanstaten. Glöm aldrig dessa egenskaper, som representerar ett vackert vittnesbörd och är ett tecken på kyrkans välkomnande.”

En generös kallelse

Påven Franciskus riktade även sina ord till de nya vakternas föräldrar och påpekade att "deras närvaro vittnar om att många schweiziska katoliker är knutna till kyrkan, och i synnerhet till Peterskyrkan".

Han påminde även om den uppoffring som de schweiziska vakterna erbjuder, att tjäna påven och erbjuda några år "i generös tillgänglighet till Petri efterföljare och det kyrkliga samfundet".

Kallelseurskiljning

Påven fortsatte att tala om tiden i Rom som en tid för kallelseurskiljning:

”Herren kallar ibland några av er att följa honom på prästämbetet eller i det gudsvigda livet, efter att ha upplevt tiden som schweizervakt som en tid för kallelse urskiljning. Andra följer den äktenskapliga kallelsen och bygger upp familjelivet… jag ber att ni som börjar er tjänst nu också ska svara fullt ut på Kristi kallelse och följa honom med trogen generositet.”

Slutligen hoppas påven att tjänsten och livet i Vatikanen och Rom ska vara vara ett tillfälle att fördjupa tron ​​och stärka kärleken till kyrkan.

En liten armé

34 nya rekryter svor sin ed på torsdagseftermiddagen på San Damaso innergården i det Apostoliska palatset i närvaro av msgr. Edgar Peña Parra, som påvens representant.

Cermonin började med att man bar fram en blomsterkrans till minne av de 147 schweiziska soldaternas heroiska död när de stupade då de försvarade påven Clemens VII under Roms skövling 1527.

På grund av det nuvarande hälsoläget ägde evenemanget rum utan en stor publik i enlighet med de nuvarande restriktionerna

Schweizergardet grundades av påven Julius II 1506, och de schweiziska vakterna leds nu av överste Christoph Graf. Deras uppgift är att övervaka ingångarna till Vatikanen, utföra ordningstjänster under påvliga ceremonier och statliga mottagningar och bevaka kardinalskollegiet under när påvesätet är vakant.

Photogallery

Bilder från dagens ceremoni
06 maj 2021, 16:20