Sök

Organisationen Meter togs emot av påven Franciskus i Vatikanen 15 maj 2021. Meter arbetar sedan 1986 mot pedofili och utnyttjande av barn i Italien och andra länder. Organisationen Meter togs emot av påven Franciskus i Vatikanen 15 maj 2021. Meter arbetar sedan 1986 mot pedofili och utnyttjande av barn i Italien och andra länder.  

Påven: Övergrepp mot barn är "psykiskt mord"

Påven Franciskus tog 15 maj emot organisationen Meter på audiens i Vatikanen och tackade för dess stora engagemang att skydda barn mot misshandel och övergrepp.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten


Lördagen 15 maj tog påven Franciskus emot medlemmar i den italienska välgörenhetsorganisationen Meter på audiens. Meter arbetar sedan 1986 mot pedofili och utnyttjande av barn i Italien och andra länder samt för barns rättigheter.

Skydda och vårda de utsatta barnen

Påven tackade biskopen av Noto msgr Antonio Staglianò och organisationens grundare fader Fortunato för besöket samt alla dem som stödjer arbetet i skyddet av utsatta barn.

Han sa att Meter genom sitt generösa arbete under dessa år har bidragit till att synliggöra kyrkans kärlek för barnen och de mest utsatta. Organisationen är som ett hem, sa påven, och en plats där en familj särskilt i svåra stunder tar emot, skyddar och vårdar.

Övergrepp - ett psykiskt mord

Det handlar om ett ont som offentliga institutioner, familjer och skolor med förnyad beslutsamhet måste bemöta, betonade påven. Övergrepp på minderåriga är ett slags ”psykiskt mord” och suddar många gånger ut barndomen, sa påven och underströk att det är alla länders plikt att hitta människohandlare och dem som övergriper sig på barn. ”Dessutom måste man inom området skydd av minderåriga och i kampen mot pedofili förbereda specifika insatser för effektiv hjälp till offren”, lade han till.

Gemensam bön och eukaristi

Jungfru Maria är Meters förebild sa påven och bad sina gäster att varje dag grunda sitt arbete på relationen till Gud genom personlig och gemensam bön, Guds ord och framför allt, eukaristin.

”Var inte rädda inför missförstånd och svårigheter; gå framåt med mod och uthållighet. Jag följer er i bön och välsignelse”, avslutade påven.

15 maj 2021, 12:49