Sök

Påven: Jesus ber för oss och detta ger oss glädje

Under sin Regina Coeli på Kristi Himmelsfärds dag påminde påven Franciskus om att Jesus alltid är kvar hos oss och visar Fadern de sår som han återlöste oss med.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

I sin reflektion över Markusevangeliets sista kapitel där den Uppståndna möter lärjungarna, innan sin Himmelsfärd påminde påven Franciskus om att vi inte är övergivna vittnen eftersom Kristus är med oss. I påvens ord på Petersplatsen under Regina Coeli på söndagen fanns hoppets och glädjens gnista i vissheten om att Jesus, uppstigen till Fadern, ber för oss:

”Till höger om Fadern sitter nu en människokropp, för första gången, Jesu kropp, och i detta mysterium begrundar var och en av oss sin framtida destination. Det är inte en fråga om att ha övergett oss, för Jesus förblir för evigt med lärjungarna - hos oss - han förblir i oss i bönen, för han ber till Fadern som människa och Gud. Han visar Fadern såren, de sår som han friköpte oss med.”

Anledningen till vår glädje

Precis som lärjungarna tar även vi emot glädjen i gåva, för "Jesu bön finns där, med vårt kött":

”Han är en av oss, Gud och människa, och han ber för oss. Och detta måste ge oss trygghet och en sann glädje, en stor glädje. Den andra anledningen till glädje är Jesu löfte. Han sa till oss: "Jag kommer att skicka er den Helige Ande".

Helig Ande, Jesu löfte

Vi har alltså en andra anledning till glädje förklarar påven vidare, och det är Jesu löfte:

”Han sa till oss: "Jag kommer att sända er den Helige Ande". Och med den Helige Ande, ger han oss det bud med vilket han tar avsked: ”Gå ut i världen, förkunna evangeliet”. Det är den Helige Ande som har gjort det möjligt för oss alla att vara här idag. En stor glädje! Jesus är borta: den första människan inför Fadern. Han lämnade med såren, som var priset för vår frälsning, och ber för oss. Och sedan sänder han oss den Helige Ande, som han lovar oss för att gå ut och  evangelisera. Detta är dagens glädje, glädjen i Kristi Himmelsfärd.”

17 maj 2021, 16:19