Sök

Familj Familj  

Påven inviger en italiensk demografisk konferens

Påven Franciskus kommer den 14 maj att hålla det inledande talet vid en konferens om den demografiska krisen i Italien och i världen. Konferensen äger rum i Auditorium i Rom och har organiserats av Italiens forum för familjeorganisationer.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Covid har försämrat en trend som redan befinner sig i fritt fall. I Italien föds knappt några barn längre. Landet åldras och avfolkas och politiken att vända på utvecklingen har liten inverkan. Den demografiska krisen är en brännande fråga i många nationer, och den 14 maj ska frågan stå föremål för analys och diskussion på hög institutionell nivå och med ett exceptionellt invigningstal av påven Franciskus.

Börjar om från nyfödda

Heliga Stolens presstalesman, Matteo Bruni, informerade att påven Fanciskus kl 9.30 ska tala vid auditoriet om "Italiens och världens demografiska öde".

Onlineinitiativet, som främjas av den nationella ordförande för forumet för familjeföreningar Gigi De Palo, tar upp ett tema "som har blivit ännu mer aktuellt - läser man i pressmeddelande - av de dramatiska effekterna av pandemin, som har medfört över en miljon nya fattiga familjer i landet". Det centrala syftet med mötet är därför att ”inleda en vädjan om medansvar för att i Italien ska börja om med nyfödda som utgångspunkt”.

04 maj 2021, 12:33