Sök

L'Osservatore Romano L'Osservatore Romano 

Påven Franciskus: använd media för att bygga och stärka allmänhetens bästa

Påvens Tweet på Världsdagen för pressfrihet tillägnad information som allmänhetens bästa.

Charlotta Smeds  - Vatikanstaten

"Låt oss använda alla de redskap vi har, särskilt mediernas kraftfulla redskap, för att bygga och stärka allmänhetens bästa." Påven Franciskus twittrade detta på @pontifex i samband med Världsdagen för pressfrihet, som firas av FN. Påvens inbjudan, som också påminner om Signis-kampanjen, en katolsk rörelse som förenar personer som arbetar med kommunikation i över hundra länder, är att förpliktiga sig att använda media fredsfrämjande.

Informationens effekt på pandemin

Årets tema – information för allmänhetens bästa – ”är en akut angelägenhet i alla världens länder, läser vi på Unescos hemsida. ”De föränderliga kommunikationssystemen påverkar vår hälsa, våra mänskliga rättigheter, demokratin och spelar roll för den hållbara utvecklingen.”

EU: journalistik är vaccinet mot infodemi

”I tider av Covid-19 är det tydligare än någonsin att tillgången till trovärdig information kan vara en fråga om liv och död. Ändå har nyheterna blivit till en daglig odyssé. Journalistik är vaccinet mot infodemi (dvs. spridning av en alltför stor mängd information, ibland inte noggrant kontrollerad eller redigerad). Låt oss skydda det", skrev Europeiska unionens tjänst för yttre åtgärder i en tweet. Journalistik är huvudvaccinet mot desinformation, upprepar i den senaste rapporten från Reportrar utan gränser, som registrerar att i över 130 länder är tryckfriheten helt eller delvis blockerad.

Ingen frihet utan ansvar

Prefekten för Heliga Stolens Kommunikationssekretariat Paolo Ruffini understryker att vi är det vi kommunicerar - det finns ingen frihet utan ansvar:

”Om information är ett allmänt gott betyder det att vi är det vi kommunicerar. Det sägs att information är makt, för på grundval av den information vi tar emot och delar, bildar vi oss åsikter. Om informationen inte är fri eller kontrollerad går sanningen som är för allmänhetens bästa förlorad. Det finns ingen sanning utan frihet och det inte finns ingen frihet utan ansvar. Att säga att information är ett allmänt gott betyder att alla är involverade på något sätt i att se till att det finns mångfald i informationen, men även att information baserar sig på uppbyggandet av ett gemensamt värde, av ett gemensamt bästa, som kommer ur sanningen i det som kommuniceras. Att garantera pressfrihet innebär att garantera ett system där det finns frihet, inklusive friheten att göra misstag, men önskan ska vara att dela sann information som en gemensam faktor för allmänhetens bästa.”

03 maj 2021, 18:09