Sök

Påven Franciskus under konferensen Påven Franciskus under konferensen  

Påven: "Ett samhälle som inte välkomnar livet dör"

Påven Franciskus inledde på torsdagen en italiensk konferens om den demografiska vintern i Italien och i världen. Konferensen ägde rum i Auditorium strax utanför Vatikanstaten och hade organiserats av Italiens forum för familjeorganisationer.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Covid har försämrat en trend som redan befinner sig i fritt fall. I Italien föds knappt några barn längre. Landet åldras och avfolkas och politiken att vända på utvecklingen har liten inverkan.

Påven Franciskus inledde på torsdagen den konferens som hade samlat diverse italienska samhällsaktörer för att diskutera den demografiska vinter som Italien, befinner sig i. Mötet, som har organiserats av Italiens forum för familjeorganisationer, tar upp en brännande fråga i många nationer.  

Påven anlände runt 9 i foajén till Auditoriet som ligger bara några steg från Petersplatsen, där Italiens premiärminister Mario Draghi, väntade tillsammans med andra inbjudna talare aktiva i olika samhällskategorier, politik, ekonomi, företag, försäkringsbolag, media och sport -  alla samlade för att tala om ett land som år 2020 såg en minskning på födslar med 30%. Covid har försämrat en trend som redan befann sig i fritt fall. I Italien föds knappt några barn längre. Landet åldras och avfolkas och politiken att försöka vända på utvecklingen har liten inverkan.

Den gamla kontinenten

Det är just den trenden som måste "vändas" för att "Italien ska börja om från livet, från människan", sa påven i sitt tal och riktade sig särskilt till de unga, med trasiga drömmar, avskräckt till den punkten att "bara hälften tror att de ska kunna få två barn i livet”.

"Italien har i åratal haft det lägsta antalet födslar i Europa", konstaterar påven, "den gamla kontinenten är inte längre gammal för sin historia utan för sin höga ålder".

"Varje år är det som om en stad med över två hundra tusen invånare försvann, 2020 nådde Italien det lägsta antalet födda: inte bara på grund av Covid utan på grund av en kontinuerlig, progressiv nedåtgående trend.”

Pandemins prövade familjer 

Påven citerade Italiens president, Sergio Mattarella: "familjerna inte är bindväven i Italien, familjerna är Italien", för att sedan beskriva verkligheten under dessa månader av pandemin "med svåra arbetsförhållanden, hemmet som skola och arbetsplats, föräldrar som har agerat lärare, datatekniker, arbetare, psykologer". För att inte glömma mor- och farföräldrarnas "uppoffringar", som påven kallar ”familjernas livbåtar".

"För en bättre framtid är det nödvändigt att ta hand om familjerna, särskilt de unga, som drabbas av en oro som riskerar att förlama deras livsplaner."

Kvinnor tvingas dölja magen på jobbet

Påven Franciskus kritiserar situationen där så många kvinnor på arbetsplats, tvingas dölja magen, rädda för att graviditeten kan leda till att de avskedas.

"Hur är det möjligt att en kvinna måste skämmas över den vackraste gåvan som livet kan erbjuda? Det är inte kvinnorna, utan samhället som ska skämmas, för ett samhälle som inte välkomnar livet dör. Barn är hoppet som får folket att återfödas!”

Nödvändiga sociala reformer

Biskopen av Rom lovordar godkännandet av en enskild check – en ersättning för varje barn. Förhoppningsvis kommer "denna ersättning att tillgodose de konkreta behoven hos familjer, och markera en början på sociala reformer som sätter barn och familjer i centrum".

”Om familjerna inte står i centrum för nutiden finns det ingen framtid. Men om familjerna kommer på fötter, kommer allt på fötter.”

Den största gåvan

Scenariot är svårt och framtiden osäker, men påven Franciskus beskriver "våren" i horisonten. För att nå den erbjuder han tre "tankar". Först och främst gåvan:

”Man tar emot gåvor, och livet är den första gåvan som alla har tagit emot ... Vi är kallade att vidarebefordra den. Ett barn är den största gåvan och kommer därför först och främst.”

"Bristen på barn, orsakar en åldrande befolkning, och bekräftar underförstått att allt slutar med oss, att bara våra individuella intressen räknas", noterade påven.  ”Särskilt de mer rika konsumtionssamhällena har glömt den största gåvan. Vi ser hur det på platser där man är välbärgad materiellt, finns en mer utbredd likgiltighet och mindre solidaritet mer stängning och mindre generositet".

Generationernas hållbarhet

Den andra tanken är hållbarhet. Naturligtvis den "ekonomiska, tekniska och ekologiska", men även en "generationens hållbarhet".

"Vi kommer inte att kunna styra produktionen och skydda miljön om vi inte uppmärksammar familjer och barn. Hållbar tillväxt utgår härifrån ”, bekräftar påven, men det är framför allt historien som lär oss det.

"Det var omöjligt att börja om utan en explosion av födslar". Och även i dagens omstartssituation som vi befinner oss på grund av pandemin, kan vi inte följa kortsiktiga tillväxtmodeller, som om det bara skulle behövas några få hastiga justeringar för att förbereda oss för morgondagen. Nej, det dramatiskt låga antalet födslar och pandemins skrämmande siffror kräver förändring och ansvar.”

I skolan växer personen, inte bara betygen

Påven belyser därför skolans ansvar, en skola som "inte ska vara en fabrik som häller information över individer" utan snarare "en privilegierad tid för mänskligt möte och tillväxt". Kort sagt, menar påven att i skolan ska inte bara betygen växa, utan personerna, för att skapa mogna människor. De "unga behöver komma i kontakt med stora förebilder, som formar hjärtat såväl som sinnet":

”Det är tråkigt att se förebilder som bara bryr sig om utseendet, alltid vackra, unga och vältränade. Unga människor växer inte tack vare fyrverkerier, de mognar om de lockas av dem som har modet att följa stora drömmar, att offra sig själva för andra, att göra gott i den värld där vi lever. Att hålla sig ung kommer inte från att ta selfies och retuschera dem, utan att kunna spegla sig själv i sina barns ögon.”

"Budskapet är ofta att ’att förverkliga’ sig själv är att tjäna pengar och ha framgång, medan barn nästan presenteras som ett bihang, som inte får hindra den vuxnes personliga ambitioner". Denna mentalitet är enligt påven Franciskus "en cancer för samhället som gör framtiden ohållbar".

Strukturell solidaritet

Slutligen är det tredje ordet, solidaritet. En "strukturell" solidaritet, det vill säga att den inte är kopplad till en nödsituation utan är en stabil verklighet i stödet av  familjer och födelsetillväxten.

”För det första behövs en långsiktig och framsynt familjepolitik: inte baserat på strävan efter omedelbara resultat utan på det allmänna bästa på lång sikt. Här ligger skillnaden mellan att kunna hantera offentliga angelägenheter och att vara god politiker. Det är angeläget att erbjuda unga människor garantier för ett tillräckligt stabilt jobb, trygghet i att kunna skapa ett hem, och erbjudanden för att de inte ska lämna landet.”

Ekonomi: företag som främjar liv och inte bara vinst

Påven Franciskus noterar att det här är ekonomins uppdrag:

"Det skulle vara glädjande att se entreprenörer och företag växa som, förutom att producera vinster, främjar liv. Företag som är noga med att inte utnyttja människor med ohållbara arbetsförhållanden och timmar, som delar ut en del av vinsten till arbetarna, i syfte att bidra till en ovärderlig utveckling, familjens utveckling!", uppmanar påven. "Det är en utmaning inte bara för Italien utan för många länder, ofta de som är rika på resurser, men fattig på hopp."

Utan födslar ingen framtid

Sammanfattningsvis tackade påven konferensens deltagare:

"Tack till var och en av er och till dem som tror på mänskligt liv och på framtiden. Ibland kommer det att kännas som om ni ropar i öknen och kämpar mot väderkvarnar. Men fortsätt, ge inte upp, för det är bra att drömma om det goda och bygga på framtiden. Och utan födslar finns det ingen framtid.”

14 maj 2021, 10:54