Sök

Panorama över Köln. Påven sänder kardinal Arborelius och msgr van den Hende till Kölns ärkesstift för granskning. Panorama över Köln. Påven sänder kardinal Arborelius och msgr van den Hende till Kölns ärkesstift för granskning. 

Påven ber om granskning av Kölns ärkestift

Kardinal Arborelius och msgr van den Hende har fått uppdraget att undersöka den pastorala situationen och hanteringen av fall gällande sexuella övergrepp i Kölns ärkesstift. Kardinal Woelki välkomnar påvens beslut.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Under första hälften av juni kommer Heliga Stolens utsända att skapa sig en övergripande bild av ärkestiftets komplicerade pastorala situation och samtidigt undersöka eventuella fel begågna av kardinal Rainer Maria Woelki samt ärkebiskopen av Hamburg, msgr Stefan Heße och hjälpbiskoparna msgr Dominikus Schwaderlapp och msgr Ansgar Puff, angående fall av sexuella övergrepp". Detta meddelade apostoliska nuntiaturen i Berlin i ett brev fredagen 28 maj.  

Påven Franciskus har bett om en apostolisk visitation av Kölns ärkestift i Tyskland för att få en klar bild av övergreppsfrågan och ger uppdraget till kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholm och msgr Johannes van den Hende, biskop av Rotterdam och ordförande för Hollands biskopskonferens. 

Ärkestiftets rapport om kampen mot övergrepp

18 mars i år presenterades “Oberoende rapport om kampen mot sexuella övergrepp i Kölns ärkestift”, en undersökning som beställdes av ärkebiskopen Woelki själv oktober 2020 och som har utförts av advokatbyrån Gercke & Wollschläger. Rapporten på 800 sidor behandlar åren 1975-2018 för att identifiera eventuella brister, juridiska överträdelser och ansvariga. Den behandlar 314 offer för sexuella övergrepp - alla minderåriga utom ett – och 202 förövare, varav nästan två tredjedelar tillhör prästerskapet.

Kardinal Woelki välkomnar visitationen

I en video som har publicerats på Kölns stifts hemsida välkomnar kardinal Woelki påvens vilja att genom visitationen skapa sig en personlig överblick över den oberoende undersökningen och dess konsekvenser. Han berättar att helt och fullt kommer att stödja kardinal Arborelius och biskop van den Hende i deras uppdrag och välkomnar allt som krävs för en objektiv bedömning.

 

29 maj 2021, 11:47