Sök

Påven avslutade maj månads rosenkransmaraton

Den sista etappen på maj månads rosenkransmaraton från olika Mariasanktuarier i världen, var Vatikanträdgårdarna där påven på måndagskvällen ledde rosenkransbönen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus ledde på måndagskvällen den sista rosenkransbönen från Vatikanträdgårdarna, i maj månads maraton för ett slut på Covid-19-pandemin. Tillsammans med honom bad barn som i dagarna tar emot första kommunion, nykonfirmerade ungdomar, scouter, förlovade och nygifta par, familjer och gudsvigda.

I slutet av april uppmanade påven Franciskus alla katoliker över hela världen att be rosenkransen under hela maj månad - traditionellt tillägnad vördnaden till Jungfru Maria - för ett slut på Covid-19-pandemin och för att återupptagandet av det dagliga arbetet och de sociala aktiviteterna. Varje dag i under maj månad sändes rosenkransbönen i direktsändning från ett Mariasanktuarium i världen.

Påven inleder och avslutar

Påven Franciskus inledde bönmånaden genom att leda rosenkransen från Peterskyrkan den 1 maj och bad före bilden av Madonna del Soccorso. Måndagen den 31 maj valde påven Franciskus att placera bilden av Vår Fru som löser upp knutarna, som han har en särskild vördnad till.

Bilden kommer från Augsburg, i Tyskland, och det var biskopen av Augsburg, Bertram Joannes Meier, som ledde processionen med bilden till platsen i trädgårdarna där rosenkransbönen hölls.

Var och en av rosenkransens dekader introducerades med en speciell avsikt: att Maria skulle "lösa upp knutarna" i sårade relationer; i arbetslöshet; i våld; i sjukdom och osäkerhet; och allt som står i vägen för pastoralvården.

Världsomfattande bön

För att representera den universella karaktären av måndagens bön kopplades helgedomar från hela världen live till rosenkransen i Vatikanträdgårdarna.

Helgedomar från Frankrike, Tyskland, Rwanda, Chile, Spanien, Skottland, Paraguay och Italien gick samman för att be med påven och katoliker runt om i världen för ett slut på pandemin.

Vid ceremonins avslutning krönte påven bilden av Jungfru Maria och bad att, liksom Maria, ”även vi ska viga oss” till Guds tjänst, ”och vara tillgängliga för varandra i kärlek.”

Efter att ha gett sin apostoliska välsignelse tackade påven de som deltagit i Rosenkransmaratonet, "som med en gemensam röst har höjt sin bön till Guds heliga Moder."

"Vi fortsätter att be Herren att skydda hela världen från pandemin, och att alla utan undantag snart ska kunna skyddas genom att bli vaccinerade.”

31 maj 2021, 21:53