Sök

Nyhet: Synoden inleds i de lokala församlingarna

I oktober inleds en synodal väg i tre faser - stift, kontinental och universell - och som kulminerar oktober 2023 i Rom.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

För att konkretisera den synodalitet som påven Franciskus önskar, firas nästa synod inte bara i Vatikanen. Biskopssynoden oktober 2023, tidigare planerad till år 2022, bär temat “För en synodal kyrka: kommunion, deltagande och mission” och ska engagera hela den universella kyrkan från oktober 2021 under en tvåårsperiod i tre faser genom att lyssna, urskilja och konsultera. Lekmän, präster, missionärer, gudsvigda, kardinaler ska i ett första steg reflektera och tala om den kommande synoden på stiftsnivå och därefter på kontinental och universell nivå.

En integrerad synodal process  

Synodens sekretariat presenterar den synodala vandringen, som påven har godkänt, i ett dokument där vi läser att en integrerad synodal process endast förverkligas på ett autentiskt sätt genom att involvera de särskilda kyrkorna.

Första decentraliserade synoden

Det är första gången sedan Paulus VI 1965 instiftade biskopssynoden, som en synod inleds på ett decentraliserat sätt. I oktober 2015, vid 50-årsfirandet av instiftandet, uttryckte påven Franciskus önskan om en gemensam vandring med ”lekmän, herdar och biskopen av Rom” genom "förstärkning" av biskopförsamlingen och "sund decentralisering".

Informationsgrafik på engelska om synoden
Informationsgrafik på engelska om synoden

Vandringen i tre faser – stift, kontinental och universell - invigs av påven 9 och 10 oktober. Man vill på detta sätt lyssna mer uppmärksamt på Guds folk och samtidigt involvera alla biskopar på olika nivå i kyrkans liv.

Konsultation på stiftsnivå

Stiften inleder sitt arbete söndagen 17 oktober under biskoparnas ledning. Innan dess kommer synodens sekretariat att sända ett vademecum och annat material med förslag på tillvägagångssätt för konsultation med Guds folk. Resultatet ska behandlas i ett ”för-synodalt” möte och sedan sändas till respektive biskopskonferens. Biskoparna ska göra en urskiljning av det som den helige Ande har väckt i kyrkorna som anförtrotts dem och sända en sammanfattning till synodens sekretariat innan april 2022. Därefter sammanställer sekretariatet en första Instrumentum Laboris som ska publiceras i september 2022.

Kontinental fas med dialog och urskiljning

Så inleds den kontinentala fasen som ska pågå fram till mars 2023 och som omfattar dialog kring materialet med en ytterligare urskiljning i ljuset av varje kontinents kulturella särdrag. Sedan sänds ett slutdokument till synodens sekretariat som publiceras i juni 2023.   

Universell fas i Rom

Denna långa vandring, som vill representera utövandet av kollegialiteten i synodaliteten, kulminerar i oktober 2023 med firandet av synoden i Rom enligt procedurer som fastställts i konstitutionen Episcopalis Communio, som påven Franciskus utfärdade 2018.  

 

22 maj 2021, 10:12