Sök

 “Antiquum ministerium” - motu proprio om kateketers roll kommer att presenteras 11 maj 2021. “Antiquum ministerium” - motu proprio om kateketers roll kommer att presenteras 11 maj 2021. 

Kateketens tjänst blir institutionell

Vatikanens pressrum meddelade onsdagen 5 maj att ett motu proprio om kateketers roll kommer att presenteras 11 maj och som bär titeln “Antiquum ministerium”. Redan 2018 talade påven om behovet av att ge denna tjänst en institutionell dimension i kyrkan.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

I ett videobudskap 22 september 2018 bad påven Franciskus de 1 500 katekister som hade samlats i Paulus VIs audienshall för den andra internationella kongressen för katekister, att inte glömma bort att deras ord alltid är den första förkunnelsen för många personer i väntan på att möta Kristus. Att vara katekist är en kallelse och inte ett jobb, betonade han då. Därefter har påven även sagt att denna roll kräver ett erkännande “som en sann och genuin tjänst inom kyrkan”. Denna övertygelse har mognat och tagit form i motu proprio Antiquum ministerium. 5 maj informerade Vatikanens pressrum om detta och att dokumentet kommer att presenteras tisdagen 11 maj klockan 11.30 i Vatikanens pressrum av msgr Rino Fisichella, ordförande för påvliga rådet för främjandet av ny evangelisation och msgr Franz-Peter Tebartz-van Elst, representant för katekesavdelningen vid samma råd.


Kateketens ministerium

Motu proprio Antiquum ministerium kommer formellt att inrätta kateketens tjänst och utveckla lekmännens evangeliserande dimension, som efterlyses i Andra Vatikankonciliet. En roll, som påven sa 2008 till kateketerna, som har ansvaret att vara trons första förkunnare. I ett sammanhang med ”religiös likgiltighet är ert ord alltid den första förkunnelsen som rör hjärtat och sinnet hos många personer som väntar på mötet med Kristus”, betonade påven.

En tjänst att utföras med en intensitet i tron och i en dimension av gemenskap, underströk också påven i sitt tal till Italiens katekister då han tog emot dem på audiens 31 januari. ”Detta är tiden att vara hantverkare för en öppen gemenskap som kan värdera talangerna hos var och en. Det är tiden för missionerande gemenskaper som är fria och inte drivs av intressen och som inte söker aktning eller fördelar utan vandrar vår tids folks vägar och böjer sig för de marginaliserade.”

06 maj 2021, 12:18