Sök

Påven ber hela den universella kyrkan att sälla sig till Pingstvakan i Stefanskyrkan och Christ Church i Jerusalem och be för fred i Heliga landet. Påven ber hela den universella kyrkan att sälla sig till Pingstvakan i Stefanskyrkan och Christ Church i Jerusalem och be för fred i Heliga landet. 

Heliga landet. Påven ber hela kyrkan om fredsböner

Påven Franciskus inbjuder alla världens troende att ena sig i fredsbönen vid Pingstvakan i Jerusalem. 22 maj från kl 16 sänder Vatican News vakan från Stefanskyrkan som fortsätter från Christ Church kl 21. Vakan avslutas omkring kl 23 med påven Franciskus videobudskap.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Hela den universella kyrkan inbjuds att ena sig i fredsbönen vid Pingstvakan i Jerusalem. Vid slutet av sitt möte med nya ambassadörer vid Heliga Stolen, fredagen 21 maj, uppmanade påven Franciskus alla världens kyrkor att be för fred i det Heliga landet tillsammans med Pingstvakan som sänds via vår hemsida Vatican News från Stefanskyrkan i Jerusalem lördagen 22 maj från klockan 16 svensk tid. Kl 21 inleds vakan i ett andra moment som organiseras av Charis (Catholic Charismatic Renewal International Service) från den anglikanska kyrkan i Jerusalem "Christ Church" och som strömmas via Vatican News kanaler och avslutas vid kl 23 med påven Franciskus' videobudskap.

Bön för att israeler och palestinier ska finna dialogens och förlåtelsens väg

“Min tanke går till det som händer dessa dagar i Heliga landet. - sa påven - Jag tackar Gud för beslutet att stoppa de väpnade sammanstötningarna och jag hoppas att dialogens och fredens vägar kommer att följas.”  Han inbjöd till att sälla sig till fredsbönen som kommer att hållas av katolikerna i Jerusalem.

“Jag tar tillfället i akt – sa påven– att inbjuda alla katolska kyrkans herdar och troende att be med dem och att man i varje kommunitet höjer bönen till helig Ande för att israeler och palestinier ska finna dialogens och förlåtelsens väg, för att vara tålmodiga byggare av fred och rättvisa och steg för steg öppna sig för ett gemensamt hopp och en samlevnad av bröder och systrar.”

21 maj 2021, 13:17