Sök

Påven under Regina Coeli Påven under Regina Coeli  

Påvens Regina Coeli: Jesus försvarar, känner och älskar

På den fjärde påsksöndagen stod den Gode Herden i centrum för påvens reflektion under Regina Coeli på Petersplatsen. Den Gode Herden försvarar, känner och älskar varje person individuellt, sa påven.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

På söndagen reflekterade påven Franciskus över passagen i Johannesevangeliet då Jesus presenteras som den sanna herden som försvarar, känner och älskar sina får.

Jesus försvarar oss

Att vara lejd, sa påven, är herdens motsats, eftersom man då bara arbetar för pengar och inte för att man verkligen bryr sig om fåren. När en varg anländer, flyr han och överger dem.

Men Jesus, den sanna herden, försvarar oss och räddar oss från så många svåra, farliga situationer genom ljuset av hans ord och styrkan i hans närvaro som vi upplever särskilt i sakramenten, sa påven.

Jesus känner oss

Jesus känner också sina får och fåren känner honom, sa påven vidare. För Jesus är vi inte en massa eller en folkmassa utan unika individer. Var och en av oss har skapats och återlösts av Kristus. Han känner oss som ingen annan och i honom är den bild som profeterna gav, av en herde för Guds folk, fullbordad: Han är mån om sina får, han samlar dem, han binder om deras sår, han läker deras sjukdomar, sa påven.

Jesus älskar oss

Påven fortsatte sedan med att säga att Jesus framför allt älskar sina får. Det är därför han ger sitt liv för dem: Kärleken till sina får, det vill säga till var och en av oss, ledde honom till att dö på korset, och Kristi kärlek är inte selektiv; den omfamnar alla. Jesus vill att alla ska ta emot Faderns kärlek och få liv, sa han.

Kristi universella uppdrag

Avslutningsvis noterade påven Franciskus att kyrkan är kallad att utföra detta universella Kristi uppdrag.

Utöver dem som alltid deltar i församlingen finns det många som bara gör det vid särskilda tillfällen eller aldrig. Det betyder dock inte att de inte är Guds barn, som Fadern anförtror Kristus, den gode herden, sa påven.

Slutligen betonade han än en gång: Bröder och systrar, Jesus försvarar, känner och älskar var och en av sina får.

26 april 2021, 12:30