Sök

Världshälsodagen 7 april påminde påven om att vaccinerna utgör ett grundläggande verktyg i kampen för en rättvisare värld. Världshälsodagen 7 april påminde påven om att vaccinerna utgör ett grundläggande verktyg i kampen för en rättvisare värld. 

Påven: Vacciner är grundläggande verktyg i kampen mot pandemin

På Världshälsodagen 7 april påminde påven om att det endast tillsammans är möjligt att bygga en rättvisare värld. Prefekten för avdelningen för integrerad mänsklig utveckling, kardinal Turkson, understryker i ett budskap att det akuta hälsoläget har förvärrat klyftan mellan de olika länderna.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

"Alla, och särskilt de mest sårbara personerna, behöver hjälp. Endast tillsammans kan vi bygga en rättvisare och hälsosammare värld. Vi är alla kallade att bekämpa pandemin och vaccinerna utgör ett grundläggande verktyg i denna kamp.” Det skriver påven Franciskus i ett tweet vid firandet av Världshälsodagen 7 april vars tema för året var Skapa en rättvisare och hälsosammare värld. Denna dag instiftades av Förenta nationerna 1948 med målet att öka medvetenheten om angelägna och prioriterade frågor vad gäller hälsan i världen.

Pandemin gör ojämlikheten akut

Temat för året som FN presenterar, är än mer angeläget i dagens pandemi då den har ökat ojämlikheten vad gäller tillgång till hälso- och sjukvård och samtidigt visar att ingen är säker förrän alla är säkra, vilket framgår av riskerna med dålig vaccinationstäckning i de mest avlägsna och fattigaste områdena i världen.

Om just detta skriver prefekten för påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling, kardinal Peter K.A Turkson, i ett budskap där han betonar att det är brådskande att verka för att eliminera ojämlikheten vad gäller tillgång till hälso- och sjukvård. Kardinalen påpekar att pandemin har ökat den stora klyftan mellan mer gynnade länder och de mindre gynnade och sällar sig till påven och hoppas att ”harmoniseringen av rätten till hälsoskydd och rättigheter säkerställs genom en rättvis fördelning av vårdinrättningar och ekonomiska resurser, i enlighet med principerna om solidaritet och subsidiaritet ”.

Integrerad syn på dem som vårdas

Han skriver också om behovet av att se på hälsan på ett holistiskt sätt för att bättre följa dessa etiska principer. De som hjälper sjuka och lidande måste ha en helhetsvision, förklarar han, som omfattar personens fysiska, psykologiska, intellektuella, sociala, kulturella och andliga sidor.

Ömsesidigt beroende

Han påpekar att pandemin tydliggör människornas ömsesidiga behov av varandra och betonar att individualism och egoism endast kan bekämpas genom ett sant syskonskap. Pandemin har lärt oss, skriver han, att hälsan är ett gemensamt gott eftersom man genom att skydda sin egen hälsa skyddar medmänniskan och hela samhället.

Mental hälsa

Han riktar uppmärksamhet åt att den mentala hälsan är hårt prövad i denna tid av pandemi. Vad gäller detta har avdelningen för integrerad mänsklig utveckling tagit fram ett dokument med titeln ”Följa med personer i psykisk nöd i samband med Covid-19-pandemin. Medlemmar av en kropp, älskade av en enda kärlek”, som kan vara till hjälp för dem som står nära eller hjälper dem som har drabbats av pandemin.

Vårdpersonal och universell hälsotäckning

Kardinal Turkson betonar även betydelsen av att vårdpersonal garanteras bättre arbetsförhållanden.

Han önskar också en större uppmärksamhet på vårdinstitutioner som inte får statligt stöd, som dem som Kyrkan och andra trossamfund driver runt om i världen. Han avslutar med att be hela det internationella samfundet om en "universell hälsotäckning", för att man ska kunna uppnå målet "att bygga en rättvisare och hälsosammare värld, en bättre värld, en värld av fred som vi drömmer om och fortfarande tror är möjlig”.

08 april 2021, 10:30