Sök

Påven till Venezuela: Må José Gregorio hjälpa er komma över modlöshet

Påven Franciskus har skickat ett videobudskap till Venezuelas biskopar och folk i samband med saligförklaring av den venezuelanska läkaren José Gregorio Hernández Cisneros, som äger rum idag den 30 april i Caracas. Påven uttrycker även sin önskan att besöka landet.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Inför saligförklaringen av den venezuelanska läkaren Jose Gregorio Hernández Cisneros har påven Franciskus skickat ett videobudskap till biskoparna och folket i Venezuela i vilket han beskriver landets nye salige som ”en förebild på personlig godhet och medborgerliga dygder.”

De fattigas läkare

Dr. Hernández var känd som "de fattigas läkare" och under sin forskning i Paris, Berlin, Madrid och New York blev han känd som bakteriolog. Han dog 1919 i Caracas efter en bilolycka.

I sin video sa påven Franciskus att kyrkan bara bekräftade något som folket i Venezuela redan visste: ”att folkets läkare är hos Gud och att han tillsammans med Vår Fru av Coromoto ber för sina landsmän och för oss alla.”

Påven erkände också att han inte hade träffat en venezuelan i Vatikanen, som under samtalet inte har frågat ”när saligförklaras Gregorio?”.

Påven Franciskus beskrev dr José Gregorio som en förebild på en Kristi ödmjuke lärjunge med evangeliet till sitt livs kriterium.

”Han är en modell på helighet engagerad i försvaret av livet, i historiens utmaningar och, i synnerhet, ett paradigm på hur man tjänar andra, som en barmhärtig samaritan som inte utesluter någon”, sa påven.

Venezuelas utmaningar

Påven noterade att José Gregorios saligförklaring äger rum vid en svår tid för Venezuela.

Han beskrev lidandet som förvärrades av Covid-19-pandemin och sa att han sörjde de många döda som har betalat med sina liv efter att ha utfört sina uppgifter under osäkra förhållanden.

Påven Franciskus tankar gick till ”alla dem som har lämnat landet på jakt efter bättre levnadsförhållanden, de som berövas sin frihet och de som saknar livets nödvändigheter. Ni är alla den saliges medborgare, alla ni. Och ni har alla samma rättigheter. Jag följer med er med kärlek.”

”Saligförklaringen av Hernández är Guds särskilda välsignelse till Venezuela,” underströk påven, ”och den uppmanar oss till omvändelse till en större solidaritet sinsemellan, för att tillsammans hitta svaret på det allmänna bästa som är så nödvändigt för att landet ska kunna återhämta sig, och kunna återfödas efter pandemin i en anda av försoning.”

Låt inte modlösheten ta över

Mitt i alla dessa nuvarande svårigheter uppmanade påven Franciskus folket i Venezuela till att följa denna läkares "beundransvärda exempel i att osjälvisk tjäna andra."

”Jag tror uppriktigt att detta ögonblick av nationell enhet, kring denna man, folkets läkare, är ett speciellt ögonblick för Venezuela och kräver av er att ni tar ett steg till med konkreta åtgärder till förmån för enheten, och inte låta modlösheten ta över”, sade han.

Enhet och försoning

Vid slutet av sina ord till Venezuela bad påven Franciskus till Gud för försoning och fred bland venezuelaner och sa att han önskar att besöka landet. Han bad också att Gud ska inspirera alla, inklusive gudsvigda, politiker och företagare att till ett seriöst åtagande för att uppnå enhet och arbeta för en bättre framtid för alla.

I samband med saligförklaring av Dr. José Gregorio Hernández Cisneros den 30 april i Caracas blir han skyddshelgon för de Fredsvetenskapliga studierna vid Roms påvliga Lateranuniversitet.

30 april 2021, 08:51