Sök

Heliga Teresa av Avila Heliga Teresa av Avila  

Påven: Teresa av Avila, en förebild för kvinnor i kyrkan och i samhället

Påven Franciskus ord med anledning av 50-årsjubileet av att Teresa av Avila förkunnades kyrkolärare, understryker att den spanska karmelitsysterns lära talar till oss ännu idag till dem ”förmögna att bryta ner murar, vare sig det är fysiska, existentiella eller kulturella murar".

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Hon var den första kvinnan att förkunnas kyrkolärare, en titel som erkände den "värdefulla läran som Gud överförde till oss genom hennes skrifter och vittnesbörd". Påven Franciskus skriver detta till biskopen i Ávila, monsignor Gil Tamayo, med anledning av 50-årsjubileet av att Teresa av Avila förkunnades kyrkolärare av Paulus VI, den 27 september 1970.

E jubelår som det katolska universitetet i Ávila, tillägnad den spanska karmelitsystern och mystikern, firar med en internationell kongress med titeln "Exceptional Woman", som påven Montini själv definierade henne, och som kommer att pågå fram till den 15 april nästa år.

Modigt vittne

Teresa av Avila föddes 1515 och dog 1582. ”Lågan som Jesus tände i Teresa fortsätter att lysa i denna värld som alltid behöver modiga vittnen, som kan bryta ner murar, vare sig det är fysiska, existentiella eller kulturella murar", skriver påven, och beskriver hennes intelligens och uthållighet, som fick sällskap av en känslighet för skönhet och ett andligt moderskap till alla som närmade sig hennes arbete". Hon var ett exempel på den ”extraordinära roll att kvinnor har spelat under historiens gång i kyrkan och i samhället”.

Rening från världslighet

Heliga Teresa av Avila talar ännu idag till alla, tack vare hennes skrifter, hennes budskap och förebild, fortsätter påven, "till dem som känner kallelsen till det gudsvigda livet", men också "till alla dem som vill gå vidare på vägen till rening från all världslighet, som leder till förening med Gud, till den inre borgens höga boningar. "Att ha henne som vän och följeslagare under vår jordiska pilgrimsfärd ger trygghet och lugn".

Påven avslutas med att påminna om heliga Teresas stora hängivenhet till den helige Josef.

14 april 2021, 00:20