Sök

Påven på Jordens Dag 2021: ”Det är dags att agera”

På den 51:s Jordens Dag sände påven två videobudskap i vilka han påminde alla om vikten av att arbeta tillsammans för att försvara vår planet.

Chalotta Smeds – Vatikanstaten

I ett meddelande till toppmötet om klimat sa påven att initiativet ledsagar världsledare mot COP26 som ska äga rum i Glasgow, Skottland, i november 2021.

Han sa att toppmötet uppmuntrar nationer att "vårda miljön, denna gåva som vi har fått och som vi måste läka, beskydda och förvalta."

"Det är vårt intresse är att se en ren och bevarad miljö", sa påven, "om vi tar hand om naturen så tar den hand om oss."

Jordens dag 2021

I ett separat videobudskap för att markera Jordens Dag 2021 fortsatte påven Franciskus i samma tanke.

"Det är alltid bra att påminna om saker vi har sagt till varandra så att de inte faller i glömska", sa påven. "Vi har under en tid blivit mer medvetna om att miljön förtjänar att skyddas. Den mänskliga interaktionen med Guds biologiska mångfald måste ske med största omsorg och respekt."

Jordens Dag firas årligen den 22 april för att stödja miljöskydd och främja vården av vårt gemensamma hem. Årets tema är "Återställ vår jord."

Pandemins lärdomar

När världen fortsätter att vidta åtgärder för att bekämpa Covid-19-pandemin betonade påven Franciskus att krisen har visat oss "vad som händer när världen stannar upp och pausar i några månader."

Pandemins inverkan på naturen och på klimatförändringarna, visar oss alla att den globala naturen behöver våra liv på denna planet.

”Den påverkar oss alla, om än i flera och olika former; och lär oss vad vi behöver göra för att skapa en rättvis, miljösäker planet”, sa påven.

Dessutom "lärde Covid-pandemin oss om ömsesidigt beroende, att vi måste dela på planeten", sa påven Franciskus och tillade att både de globala katastroferna - Covid-19 och klimatnödsituationen - visar oss att tiden rinner ut.  

”Vi har medel, det är dags att agera, vi är vid gränsen”, uppmanade han.

Behov av gemensamma ansträngningar

Påven Franciskus illustrerade vidare vikten av att vidta åtgärder för att skydda planeten genom att påminna om ett gammalt spanskt ordspråk: ”Gud förlåter alltid, män förlåter då och då, naturen förlåter inte.”

Han tillade att de utmaningar vi upplever med pandemin, som också manifesterar sig i klimatförändringarna, måste driva oss till att vara uppfinniga och innovativa i sökandet efter nya vägar.

"Vi kommer inte ut ur en kris på samma sätt som innan, vi kommer ur den bättre eller sämre", sa han. "Det här är utmaningen, och om vi inte kommer ut bättre, är vi på väg mot självförstörelse."

Vädjan till myndigheter

Som avslutning på sitt budskap vädjade påven Franciskus till världsledarna att agera med mod och rättvisa och att alltid berätta sanningen för folket, så att de kan förstå hur man skyddar sig själva och planeten från den förstörelse som vi orsakar.

22 april 2021, 18:27