Sök

Kardinal Sebastian Koto Khoarai i Lesotho, Kardinal Sebastian Koto Khoarai i Lesotho, 

Påven: ”Må Herren belöna kardinal Khoarais outtröttliga arbete”

Kardinal Sebastian Koto Khoarai från Lesotho avled lördagen den 17 april. Den 91-årige biskop emeritus av Mohale's Hoek var Lesothos första kardinal.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus uttryckte i ett telegram sin sin sorg över kardinal Sebastian Koto Khoarais bortgång och påminde om hans liv och engagemang för kallelserna och utbildningen i det lilla landet på gränsen till Sydafrika.

"Efter att med sorg ha tagit emot nyheten om kardinal Sebastian Koto Khoarais bortgång, vill jag framföra mina hjärtliga kondoleanser till dig och till prästerna, gudsvigda och lekmännen i Mohale's Hoeks stift," skriver påven i telegrammet adresserat till biskop John Tlhomola av Mohale's Hoek, kardinal Khoarais efterträdare.

 ”Med tacksamhet till kardinal Khoarais vittnesbörd i det gudsvigda livet som Immaculatablat, hans långvariga engagemang för att främja kallelser till prästämbetet och hans hängivenhet till kyrkans apostolat i Lesotho,” skriver påven, ”ber jag tillsammans med er att vår himmelske Fader ska ge honom sin belöning för hans outtröttliga arbete och välkomna hans ädla själ till sitt eviga rikes glädje.”

"Till alla som sörjer kardinalens bortgång i det säkra hoppet om uppståndelsen ger jag min apostoliska välsignelse som ett löfte om tröst och frid i Jesus Kristus, vår frälsare", avslutade den heliga fadern.

Lesothos första kardinal

När påven Franciskus utnämnde honom till kardinal den 19 november 2016 blev kardinal Khorai Lesothos första kardinal. Men på grund av hälsoskäl kunde den 87-åriga kardinalen inte komma till Vatikanen för konsistoriet för att personligen ta emot kardinalens röda biretta och ring av påven

21 april 2021, 08:51