Sök

Påven Franciskus sänder budskap till deltagarna i det 27:e iberoamerikanska toppmötet 2021 i Andorra Påven Franciskus sänder budskap till deltagarna i det 27:e iberoamerikanska toppmötet 2021 i Andorra 

Påven: Covid. Skyddet av livet går före ekonomisk vinning

Påven sänder budskap till deltagarna i 27:e iberoamerikanska toppmötet och belyser nödsituationer som orsakas av coronaviruspandemin, minns offren och de miljontals smittade samt betonar sin oro för pandemins konsekvenser.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

I ett budskap till det 27:e iberoamerikanska toppmötet Andorra 20-21 april, sänt till dess generalsekreterare Rebeca Grynspan Mayufis, påminner påven Franciskus om alla Latinamerikas nödsituationer. 22 länder och nio obeservatörer deltog i mötet. Påven skriver om dagens mycket svåra situation på grund av covid-19-pandemin och inbjuder det internationella samfundet att i en anda av ansvar och syskonskap bemöta dagens och morgondagens utmaningar.

Pandemin drabbar alla

Påven minns offren och de miljontals smittade och påminner om att pandemin drabbar alla, utan åtskillnad, samt att vi alla har sett hur den påverkar livet för familjer och barn. Han tackar sjukvårdspersonal, sjukhuskaplaner och volontärer för allt det hårda arbete de utför: De har varit familjemedlemmen och vännen som inte har kunnat vara vid de sjukas sida, sa påven. 

“en omfattande immunisering bör betraktas som ett ’universellt gemensamt gott’”

Han uppskattar även ansträngningarna att ta fram vaccin mot covid-19 på kort tid och understryker att en omfattande immunisering bör betraktas som ett ’universellt gemensamt gott’”.

Jämlik distribution av vacciner 

Påven hoppas att man garanterar en jämlik distribution av vaccinerna som “inte bygger på rent ekonomiska kriterier, utan tar hänsyn till alla och särskilt de mest sårbara och behövande”.

Pandemin – tillfälle att förbättra oss

Den aktuella krisen är ett gynnsamt tillfälle att se över relationen mellan personen och ekonomin, skriver påven och understryker att “vi måste ena våra krafter för att skapa en ny horisont av förväntningar där målet inte är ekonomisk vinning, utan vården av mänskligt liv”. Det är därför brådskande, enligt påven, att överväga en återhämtningsmodell som kan skapa nya, mer inkluderande och hållbara lösningar, som syftar till det gemensamma goda och på så sätt förverkliga Guds löfte för alla människor.   

Se över fattiga länders skulder 

Man måste i synnerhet omforma den internationella “arkitekturen” vad gäller skulder, skriver påven, eftersom en omförhandling av fattiga länders skuldbörda skulle hjälpa människor att utvecklas, få tillgång till vacciner, hälsa, utbildning och sysselsättning. Han avslutar sitt budskap med uppmaningen till ansvariga politiker att allt detta endast är möjligt genom en viljestark politik som ändrar sakernas förhållande, så att det inte är de svaga som betalar det högsta priset för de katastrofer som drabbar vår mänskliga familj.

22 april 2021, 13:24