Sök

Matutdelning i ett slumområde i Sao Paolo, Brasilien. Påven Franciskus ber Brasiliens biskopar, i ett videobudskap 15 april, att verka för enhet i kampen mot pandemins konsekvenser. Matutdelning i ett slumområde i Sao Paolo, Brasilien. Påven Franciskus ber Brasiliens biskopar, i ett videobudskap 15 april, att verka för enhet i kampen mot pandemins konsekvenser. 

Påven: Brasilien i stor kris. Kyrkan ska främja enheten

Tron ger modet att resa sig igen. Påven sände ett videobudskap till Brasiliens biskopskonferens’ plenarförsamling där han uttrycker sin solidaritet med det hårt drabbade folket och uppmanar till enhet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I samband med att Brasiliens biskopskonferens höll sin 58:e plenarförsamling, sände påven Franciskus torsdagen 15 april ett videobudskap för att visa dem och hela Brasiliens folk sin närhet.

Brasilien har drabbats hårdast i världen av coronaviruspandemin. Över 300 000 personer har dött och varje dag dör tusentals i viruset. Man saknar gravplatser och det sägs att gravar på kyrkogårdar öppnas för att ge plats åt fler avlidna.

Svåra tider

Ni lever i en av er historias svåraste prövningar, säger påven i videobudskapet. Han påminner om att påsken som vi just har firat är budskapet om segern över döden och att den Uppståndne visar att vi kan komma över denna tragiska tid. Den är hoppet, säger påven, som ger oss styrkan att resa oss upp och kärleken som gör att vi gråter med dem som sörjer och att vi sträcker ut en hand, särskilt till de mest behövande, så att de kan återfå glädje. Kärlekshandlingen är också en uppmuntran till biskoparna att “klä av sig” all utsmyckning, understryker påven.

Enhet

Kärnan i budskapet är att kyrkan ska verka för försoning och enhet i kampen att komma över pandemin och dess konsekvenser. Påven upprepar det han sa vid sitt besök i Brasilien 2013: “Murar, klyftor och distans, som fortfarande existerar, ska försvinna. Kyrkan kan inte försumma denna lektion. Kyrkan måste vara ett medel för försoning”. Enligt påven är kyrkans mission i Brasilien, nu mer än någonsin tidigare, att vara enhetens verktyg och att det därför är nödvändigt att lägga uppdelning och oenighet åt sidan. ”Det är nödvändigt att mötas på nytt i det som är grundläggande”, säger påven och han insisterar på vikten av att hela samhället ”samarbetar för att övervinna inte bara coronaviruset, utan även ett annat virus som sedan tid tillbaka infekterar mänskligheten: likgiltighetens virus, som kommer av egoismen och skapar social orättvisa”.  

Bilden av Vår Fru av Aparecida, som trasig fiskades upp, kan hjälpa till som symbol för verkligheten i Brasilien, avslutar påven: Enheten återställer det som har gått sönder.

17 april 2021, 10:32